nhoud Leovardia, historisch tijdschrift voor Leeuwar den en omgeving is een uitgave van de Leeuwarder Historische Vereniging Aed Levwerd en het Histo risch Centrum Leeuwarden Het blad verschijnt drie keer per jaar. Losse nummers 7,- Redactie Paul Bron, Harry Drent, Jan Faber, Anneke Hellinga, Piet Tuik, Klaas Zandberg Medewerkers aan dit nummer Erwin Boers Dorus van Hooff, Ad Fahner, Gerard Hendriksma, Martin Hendriksma, Sytse ten Hoeve, Louis Kemper Redactiesecretariaat Groeneweg 1 8911 EH Leeuwarden tel. (058) 233 23 50 e-mail: redactieleovardia@aedlevwerd.nl Lidmaatschap/abonnement 20 per jaar t.n.v. LHV Aed Levwerd, Leeuwarden. IBAN: NL27INGB0008456576 BIC: INGBNL2A Incasso's worden geïnd eind februari. Het ver sturen van facturen naar leden zonder machti ging is in dezelfde periode. Ledenadministratie: Antwoordnummer 6163, 8900 VC Leeuwarden, ledenadministratie@aedlevwerd.nl Opzeggingen uitsluitend schriftelijk één maand vóór aanvang van het nieuwe kalenderjaar Opmaak en druk Dekker Creatieve Media Druk Illustraties, tenzij anders vermeld: Historisch Centrum Leeuwarden ISSN 1568-4288 Oplage 1900 ex Op de voorzijde: Gezicht op de Oldehove vanaf de Noorderplantage, met bolwerk en Oldehoofster waterpoort. Op de voorgrond de huisjes van het Brandjesklooster en de Boterhoek. Aquarel van Sjoerd Bonga, 1840 Op de achterzijde: Wikkel van Benninga's Beevee braadvet nummer 49 januari 2016 Jaan Oenema (1684^85—1764), beeldhouwer in Leeuwarden 2 Pionieren met vet 6 Vier generaties op de stadsarmenschool 10 Het orgel van de Westerkerk, uniek in haar soort 14 Camminghaburg 20 Het rijke roze leven - deel 2 21 Harmoniekwartier: vier eeuwen ambacht en armoe 26 Leeuwarden: wat ooit verdween, nu te zien in 3D; Het Stadsziekenhuis 33 Nieuws Historische Vereniging Aed Levwerd 34 Historisch Centrum Leeuwarden 35 9 Monumentenzorg en Archeologie 36 Brievenbus/mailbox 37 Aet. I/ywtr; Het volgende nummer van Leovardia verschijnt in mei 2016 Sluitingsdatum kopij 1 februari 2016 Kopij bij voorkeur digitaal aanleveren, voorzien van suggesties voor illustraties Niets van deze uitgave mag worden overgenomen, verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm of op welke andere wijze ook, zonder vooraf gaande schriftelijke toestemming van de redactie. De redactie van Leovardia heeft haar uiterste best gedaan om de oorspronkelijke eigenaren te traceren van al het gebruikte beeldmateriaal en als bron te vermelden. Een ieder die zich niettemin eigenaar weet van dergelijk materiaal in deze uitgave zonder dat met hem/haar af spraken zijn gemaakt, verzoeken wij contact op te nemen met het bestuur van Aed Levwerd via secretariaat@aedlevwerd.nl

Historisch Centrum Leeuwarden

Leovardia, 2000-2018 | 2016 | | pagina 2