Leeuwarden: wat ooit verdween, nu te zien in 3D Het Stadsziekenhuis LeoVdlr^ LA.il Klaas Zandberg Op basis van oude bouwtekeningen en fo to's vervaardigt Louis Kemper digitale re constructies van verdwenen gebouwen in Leeuwarden. In deze tweede aflevering het Stadsziekenhuis aan het Blokhuisplein, ge bouwd in 1841 en gesloopt in 1971. Het Stadsziekenhuis werd in 1825 opgericht door het gemeentebestuur en kreeg onderko men in een gebouw naast de gevangenis, dat eerder als militair hospitaal en daarvoor als scherprechterswoning had gediend. Dit ge bouw moest in 1841/42 plaats maken voor een nieuw ziekenhuis, gebouwd naar een ontwerp van de stadsarchitect Thomas Ro mein. Het Stadsziekenhuis was aanvankelijk bedoeld voor de armere Leeuwarders. De meer welgestelden werden thuis verpleegd. Langzaam is het Stadsziekenhuis uitgegroeid tot een modern ziekenhuis waarin de zieken niet alleen opgevangen, maar ook behandeld werden. Het Stadsziekenhuis is in 1971 ge sloopt, kort na de opening van het beter ge outilleerde Triotel (later opgegaan in MCL). Door het toenemend autoverkeer werd het ziekenhuis vooral een sta-in-de-weg. Oudere Leeuwarders herinneren zich het incident uit de zomer van 1966 vast nog. Toen nam een vrachtauto de bocht in de Nieuweweg te ruim en reed een ziekenzaal binnen, waar een patiënt de tegenwoordigheid van geest bezat op tijd uit bed te springen. Er werd vervol gens een lelijke betonnen muur geplaatst. Die muur was een van de redenen dat eigen lijk niemand een traan liet, toen de sloop van het ziekenhuis werd aangekondigd. De noord- en zuidgevel van het Stadsziekenhuis

Historisch Centrum Leeuwarden

Leovardia, 2000-2018 | 2016 | | pagina 35