PO''1'* lü' Nieuws van de Historische Vereniging Aed Levwerd 4 LC0VdtrDLa. 34 Nieuwjaarsbijeenkomst in Neushoorn De gezelligste 'Nieuwjaarborrel' in Leeuwar den is zoals gebruikelijk op een onverwachte locatie. Op 7 januari 2016 worden alle leden van Aed Levwerd en andere historisch geïn teresseerde Liwwadders welkom geheten in het nieuwe cultureel centrum Neushoorn. Ruiterskwartier 41 is ondanks de nieuwbouw er naast en achter toch historisch te noemen. Lang was hier garagebedrijf RAMI gevestigd. En veel (oudere) jongeren hebben er een dansje gewaagd in discotheek Barcarolle, later Rock IT. Garagebedrijf RAMI aan het Ruiterskwartier (te genwoordig onderdeel van cultureel centrum Neushoorn) omstreeks 1935 Het meisje met de rode paraplu Op 1 oktober werd in Stadsschouwburg De Harmonie de verhalenbundel Het meisje met de rode paraplu gepresenteerd met muziek, dans en voorlezingen. Het boek is versche nen ter gelegenheid van het 15-jarig bestaan van Aed Levwerd. De 21 fantasieverhalen over kunst in de openbare ruimte van Leeuwarden Illustratie uit het boek Het meisje met de rode paraplu zijn bedoeld voor kinderen vanaf acht jaar. De auteurs zijn Lida Dijkstra (Friesland), Harm de Jonge (Groningen), Marian de Smet (Vlaanderen), Edward van de Vendel (Gelder land) en Mindert Wijnstra (Friesland). De illustraties zijn van de hand van Roelof van der Schans. Het boek is bij het HCL en in de boekhandel te koop voor €19,50. Anne Hoekstra overleden In september overleed bestuurslid Anne Hoekstra na een kort ziekbed. Hij had sinds 2010 zitting in het bestuur van Aed Levwerd. Anne hield zich vooral bezig met de Open Monumentendag, de cursus Liwwadders en het Liwwadder diktee. Uit de namens Aed Levwerd geplaatste overlijdensadvertentie: 'Syn humor, syn waarmte, syn fjochtsjen tsjin kalde kak, syn golle laits en syn pleagjen...' Historische Vereniging Dokkum ontdekt bijzondere tekeningen Hans Zijlstra van de Historische Vereniging Noordoost-Friesland ontdekte in augustus in de database van een Deens museum allerlei afbeeldingen van Friese stadspoorten. Het betreft een serie van de schilder Martinus R0rbye, die in 1834 een gesubsidieerde reis door Europa maakte. Al schetsend kwam hij ook langs Dokkum, Harlingen en Leeuwarden. In de database werden ook enkele tekeningen van de Wirdumerpoort aangetroffen.^^ 3 Door Martinus R0rbye in 1834 vervaardigde schets van de Wirdumerpoort

Historisch Centrum Leeuwarden

Leovardia, 2000-2018 | 2016 | | pagina 36