6 Rebognn Pionieren met vet "«saasBgj Het orgel van de Westerkerk, uniek in haar soort Harmoniekwartier: vier eeuwen ambacht en armoe LeoVdlr^ LA.il &3si SMAAKT IEDEREEN BOTERHAMPASTA Van kleine vetsmelterij tot multinational. Martin Hendriksma beschrijft het verhaal van Benninga's Friesche Margarinefabrieken te Leeuwarden. De Joodse familie Benninga deelde er tot 1953 tachtig jaar lang de lakens uit. Wie is er in Leeuwarden niet opgegroeid met Bebogeen? En nog steeds is het merk niet verdwenen. Kijk maar eens op de website van het tegenwoordige Royal Smilde Foods. 'Bebo' staat daar te lezen, 'is in de loop der jaren uitgegroeid tot een internationaal food- servicemerk, met een sterke positie binnen de instellingenmarkt.' In gevangenissen en bejaar denhuizen, in de luchtvaart en het leger - overal wordt nog Bebo-margarine, halvarine en spread gebruikt. De naam die voortspruit uit Benninga's Boter. 'En nu verhieven zich de eerste orgeltoonen ter begeleiding van het lied der gemeente, en vonden gewis eenen weldadigen naklank in het hart van velen.' Aldus de verslaggever van de Leeuwarder Courant op 17 augustus 1847 toen hij verslag deed van de ingebruikname van het nieuwe orgel in de Westerkerk. Het instrument werd bij die gelegen heid bespeeld door de nieuw benoemde organist Klaas Suringbroek en de organist van de Jacobij- nerkerk, Richeüs R.E. Frank. Ad Fahner gunt als orgelkenner ons een blik in de totstandkoming van dit unieke orgel aan de hand van beschrijvingen van gevonden bouw tekeningen en rekeningen. En passant houdt hij een vurig pleidooi voor het herstel van het orgel op de oorspronkelijke plaats, de in onbruik ge raakte Westerkerk in de Bagijnestraat. Misschien in het kader van Culturele Hoofdstad 2018? Door de ingebruikname van een nieuw muziek centrum tegenover Stadsschouwburg de Harmo nie onder de naam Neushoorn, is er een eind gekomen aan de deplorabele toestand van een van de meest verwaarloosde wijkjes in het centrum van Leeuwarden, het zogenoemde Harmoniekwartier. Sloop en nieuwbouw beteke nen de laatste decennia echter ook archeologisch bodemonderzoek en van die mogelijkheid is ook dit keer weer volop gebruik gemaakt. Leovardia deed daar in recente nummers al kort verslag van. Erwin Boers en Dorus van Hooff namen de gelegenheid te baat om uitgebreid in de geschie denis van de wijk te duiken en dat leverde een historische schets op van de Middeleeuwen tot nu.

Historisch Centrum Leeuwarden

Leovardia, 2000-2018 | 2016 | | pagina 3