LeoVdlr^ LA.il lies met kinderen. Door een uitgebreide recla mecampagne in de Leeuwarder Courant wisten de broers de aandacht van pers en publiek te trekken. Hun filmprogramma varieerde, maar bepaalde succesnummers kwamen altijd terug. Ha Ha die Oscar!, over een man die een contactadvertentie plaatst, was populair, net als Opera Faust en In de diepte der zeeën. Albert Frères vertoonde 'louter gekleurde projec- tieën'. Deze filmpjes waren met de hand inge kleurd. Misschien hadden ze mede hier hun succes in Leeuwarden aan te danken: ge kleurde filmpjes waren in Leeuwarden nog een nieuwigheid. Dat succes begon niet al meteen de eerste avond. Een journalist van de Leeuwarder Cou rant bezocht toen een voorstelling en stelde dat het publiek niet massaal uitgelopen was om de voorstelling te zien. De recensie die hij schreef was wel ontzettend positief: 'belang wekkend in hooge mate... interessant... mo dern... zeer gesoigneerd en nauwkeurig. En dan dat schitterende spel van licht en kleur - 't was soms als waren we in een feeënwereld verplaatst.' Het artikel is zeker het lezen waard, omdat het heerlijk duidelijk de ver schillen tussen de bioscoopervaring anno 1905 en 110 jaar later laat zien. Misschien dat deze positieve recensie, en later nog een lovende recensie over het kindermatinee, het succes stimuleerde. Of was het gewoon ordi naire mondreclame? Hoe dan ook, de rest van de Albert Frères-vertoningen werd goed be zocht. 'De groote zaal in de Harmonie werd door meer dan 1400 menschen bezocht op zondag 26 maart. Het succes is overgroot alge meen,' stelde een advertentie van 28 maart 1905. Volgens de advertentie van 30 maart waren alle voorstellingen vanaf 25 maart uit verkocht. De gebroeders bleven uiteindelijk twee avonden langer in de Harmonie dan aan gekondigd. De voorstelling van 29 maart was snel uitverkocht. De advertentie van die dag stelde: 'Honderden moesten worden terugge zonden wegens gebrek aan plaatsruimte. Op verlangen van duizenden zal Donderdag 30 maart een Speciale Voorstelling gegeven wor den. Plaatsbespreking dringend aangeraden.' Een tweede kans De succesvolle vertoningsreeks van Albert Frè- res had de belangstelling voor film in vaste zalen in Leeuwarden weer aangewakkerd, zowel bij de pers als het publiek. Filmexploi tant Lohoff stond op de juli-kermis van 1905 met zijn 'Grand Kinematograaf'. De Leeuwarder Courant schreef toen, dat hij een behoorlijke vangst had gedaan qua publiek; het wilde best 'bijten'. 'Zeer voldoende zeker om te mogen veronderstellen, dat hij wel eens meer zijn netten hier zal uitwerpen.' Hier kreeg de krant snel gelijk in: al in januari was Lohoff terug, toen hij tussen 28 januari en 4 februari elke avond filmvoorstellingen gaf in de Stads schouwburg. Alle rangen waren goed bezet. Net als bij de voorstellingen van Albert Frères waren ook hier vooral de feeërieke, gekleurde filmpjes erg populair. Ook de filmpjes waarbij geluid werd afgespeeld, waarschijnlijk door middel van een phonograaf, vielen in de smaak. Verder waren filmpjes van taferelen in het buitenland populair. Lohoff vertoonde bij voorbeeld beelden van een treinreis door de Alpen, een parkgezicht in Barcelona en de kroningsoptocht in Indië. Na het megasucces van 1905 was het niet verrassend dat Albert Frères in 1906 weer in Leeuwarden terugkwam. De gebroeders waren nu veel minder affiankelijk van advertenties: de Leeuwarder Courant besteedde al veel aan dacht aan hen en het publiek had al kennis gemaakt met hun voorstellingen. De krant plaatste dit jaar zelfs een lang, tweedelig arti kel, 'Bij den operateur in de bioscope'. Hierin werden de Albert Frères geïnterviewd en ver telden ze van alles over het medium film, zoals hoe films en special effects gemaakt werden, hoe projectie werkte en wat de toe komst van film zou brengen. Bovendien stel den de broers dat ze van plan waren een film in Leeuwarden op te nemen, De levensloop van een hoogen hoed, over de reis van een afgewaaide hoed. Helaas viel dit plan in het water door weersomstandigheden, maar de Albert Frères namen wel in Marssum het filmpje Fantasie-jacht op Frans Rosier op. In het artikel in de Leeuwarder Courant stel den de Albert Frères dat ze graag in de nabije toekomst film met geluid mogelijk wilden maken. Dat lukte ze niet, maar de gebroeders zetten film in Leeuwarden wel weer op de kaart. Vier jaar later, in 1910, opende de eerste vaste bioscoop zijn deuren. En met de opening van filmhuis Slieker Film in 2013, op hetzelfde plein waar Slieker Leeuwarden voor het eerst kennis liet maken met film, is de cirkel weer mooi rond. 11 In sociëteit Amicitia werden eveneens filmpjes vertoond van de inhuldiging van koninging Wilhel- mina op 14 december 1898. Hier het interieur van de benedenzaal tegen het eind van de 19de eeuw

Historisch Centrum Leeuwarden

Leovardia, 2000-2018 | 2016 | | pagina 13