H. D. O. Ie ladie-llitzeodieg uil 't Noorden I5F Aik. hngvirtin. „BE daieraad" Viool-Ensemble Stil Miziihchul QU0-1EEUVANHER MA IIP 1*30 II ZALEN SCHAAF HUN9A6 IS IMMER - I IBS Cmoii tuf J. 1.1. E. 0. g." I Muiik fiimitin „IIIMH 11 MANIER- in JQMGFNSIOGR Arb. Muittor. JUS GFHKKI" A. Qmriisv. Uflfird-Bumi, Dedimtii STEDENTOCHTVAN DE LcoVöLr^LA.^ MEDEWERKENDEN: Directeur: R. METZLAR Directeur: WILLEM ZONDERLAND Direct: Kap. H. C. BRUGGEMAN □IractaurS. P. VAN LEEUWEN DiracleurP. OE RUITER Directeur: SALVATORE STERCK „Mooi Friesland" Directeur: CORN. A. BONTEN Ds. J J MEIJER: D. KALMA: ..Natür en Tael yn Frysl4n" Toegangsbewijzen a (0.45 laltes inbogr.l bij da Firma H VAN SELKUM nn 'a avonds san de zaal voor zoovar noi plas son beschikbaar Zijn. Aanvang kaartverkoop Vrijdag 12 Nov Voor do leden der medewerkende vereenlginpen Donderdag 11 November. Plaatsbr-sprekng op dan dag der uitvoering van 11 I; ook per trlefoon no voorbeeld de bekende zanger en humorist Koos Speenhof zich al zingend af 'Luistert men nu wel? Is er belangstelling?' Ook de kinderen werden niet vergeten. Zo was er in 1925 al een speciaal kinderuurtje, verzorgd door Antoi nette van Dijk waarin kinderen verzoekjes konden indienen. Om de luisteraars wegwijs te maken in het programma-aanbod werd - samen met een uitgever - een Radio Luister Gids uitgebracht, die door de belangstelling van de adverteer ders voor dit nieuwe medium al snel zeer lu cratief bleek voor de uitgever. De leiding van de HDO zag dit met lede ogen aan en wilde het contract met de uitgever ongedaan maken om zelf meer financieel van het succes te profite ren. De uitgever wilde hier niets van weten en zo werd besloten de HDO op te heffen en deze te vervangen door de nieuwe Algemene Ne- derlandsche Radio Omroep (ANRO) die nu zelf een blad kon uitgeven. In december 1927 werd de nieuwe omroep tenslotte vervangen door de Algemene Vereniging Radio Omroep (AVRO). Vanaf het begin van de HDO was het de be doeling van Vogt geweest er een nationale en 17 Advertentie voor de eerste radio-uitzending vanuit Leeuwarden op 15 november 1926 Collectie Aldert Toornstra De Hilversumsche Draadloze Omroep Anderen zagen inmiddels toch nieuwe moge lijkheden, zoals de directie van de Nederland- sche Seintoestellen Fabriek (NSF). Dit bedrijf verkocht in die jaren minder scheepstelegra- fen en radiozenders en -ontvangers voor de scheepvaart en zocht een nieuwe markt. Zo viel de keuze op de productie van radio-ont vangers voor de huiskamer met als doel meer productie en goedkope toestellen, hoewel ze nog jarenlang vrij prijzig bleven. Toch was er een aardige belangstelling, maar belangrijk was natuurlijk dat radio de mensen ook wer kelijk iets te bieden had. Daarom werd het noodzakelijk zelf programma's te gaan maken en vooral de heer Vogt - verkoopleider van de NSF - was op dat gebied erg actief en al snel werd het uitzenden overgedragen aan de in juli 1923 speciaal opgerichte Hilversumsche Draadloze Omroep (HDO). Daarna richtte de fabriek zich voornamelijk op de productie van radiotoestellen en het beheer van de zender. Vogt was niet alleen de omroeper bij de pro gramma's, maar had vanzelfsprekend ook de leiding over de HDO. Hij zorgde voor een uit gebreid en gevarieerd programma, dat naast nieuwsberichten ondermeer uit concerten en toespraken bestond. Bijzonder populair wer den al snel de Radio Naai- en Knipcursus van Ida de Leeuw van Rees, de operettes (vaak ge- sponserd door het weekblad Het Leven) en de hoorspelen. Toch was het voor de artiesten in het begin nogal vreemd om voor de radio op te treden, omdat er na afloop geen waarderend applaus klonk. Het was eigenlijk optreden voor een onzichtbaar publiek en zo vroeg bij- VERTEGENWOORDIGER DER NEDERLANDSE^ Seintoestellen Fabriek te Hilversum HOOFDVERTEGENWOORDIGER v. FRIESLAND 1 Fa. S. J. WIER5MA TWEEBAKSMARKT 59 LEEUWARDEN Advertentie uit 1926 voor aanschaf van een N.S.F. toestel Collectie Aldert Toornstra

Historisch Centrum Leeuwarden

Leovardia, 2000-2018 | 2016 | | pagina 19