Herinrichting van het plein voor de Beurs, Wirdumerdijk-hoek Nieuweweg, gezien vanuit Amicitia. In 1999 werden verschillende plannen gelanceerd voor deze omge ving. De gemeente wilde een busstation op het plein, terwijl de Friesland Bank, geïnspireerd door Achmea aan de overzijde, in dit gebied een toren van vijftig meter hoog beoogde. Het geplande busstation bleef beperkt tot enkele haltes. Mede door actie van 'Slappe Knieën', met daarin enkele latere bestuurders van Aed Levwerd, kwam de toren er niet en werd in april 2000 besloten de nieuwbouw van de bank van een koepel te voorzien. In april werd ook nagenoeg het hele plantsoen voor de Openbare Bibliotheek gekapt. In mei werd het plein voor de Beurs officieel omgedoopt tot Wirdumerpoortsdwinger. In april 2001 werd op verzoek van de Friesland Bank de naam Achter de Beurs veranderd in Beursplein. De volksmond en de media bleven echter hardnekkig de benaming Beursplein gebruiken in plaats van Wirdu merpoortsdwinger. De nieuwe verkeerssituatie voor de Beurs beviel helaas niet. Het belangrijkste knelpunt vormde de oversteek van busreizigers van en naar hun wachteiland. Al in 2001 kwamen er plannen om het plein opnieuw op de schop te nemen. In 2002, 2006 en 2012 werden er wederom grote aanpassingen verricht. Foto: Paul Janssen

Historisch Centrum Leeuwarden

Leovardia, 2000-2018 | 2016 | | pagina 23