Dat is Lions sesunsestug f# LeoVdlr^ LA.il Walter Kromhout H.S.C. Lions '66. Niet de bekendste voet balclub van Leeuwarden, ook niet de beste, maar misschien wel de meest bijzondere. Dat heeft met de oorsprong te maken; op gericht vanuit de horeca. Dat heeft ook te maken met het ietwat beruchte imago en met bijzondere spelers en trainers. De 'H' staat voor horeca, de 'S.C'. spreekt voor zich en de '66' bevestigt dat de vereniging in 2016 vijftigjaar bestaat. In dit artikel een te rugblik op de vereniging, de accommoda ties en de prestaties die daarop geleverd zijn. Elf steden en één vereniging, één stad met elf verenigingen. Zo halverwege de jaren zestig van de vorige eeuw telde Leeuwarden één betaald voet balvereniging (Sportclub Cambuur) en tien amateurvoetbalclubs. Christelijke, katholieke en 'openbare' clubs, spelend op zaterdag of zondag, groot, minder groot, goed, minder goed. Clubs met tussen de 200 en de 400 leden. Clubs van naam en (soms) enige faam. De oudste is LAC Frisia uit 1883. LVV Friesland is in 1905 opgericht, VV Leeuwarden twee jaar later. Die vereniging was in 1957 (even) de grootste van het land, met meer dan 2000 leden. VV FVC is van 1919, gevolgd door VV Rood-Geel (1921), CSV Leeuwarder Zwaluwen (1924), RK MKV (1929), VV Nicator (1932) en CVV Blauw-Wit (1934). In 1965 werd WWS (Wirdum, Wytgaard, Swichum) opgericht. Ooit waren er nog veel meer voetbalverenigin gen in Leeuwarden, meer dan dertig. Enkele roemruchte namen: Sparta, Hercules, Hermes, Achter de Hoven en Achdoeth. In de tweede helft van de jaren zestig wer den nog enkele clubs opgericht: Phileon (1965), De Oosthoek (1967) en Cambuur '69. Dit veelzijdige Leeuwarder voetbalplaatje werd compleet met de oprichting van Lions '66. Van Zwart-Wit naar Geel-Blauw Bar De Wynküp in de Oude Doelesteeg, 18 maart 1966. Daar gebeurde het. Daar werd Ho- recasportclub Lions '66 officieel opgericht. Geen voor de hand liggende locatie voor der gelijke handelingen. In dit geval echter wel. Henk de Haan en Piet Hirsch (beide werkzaam in toenmalig hotel De Klanderij) vatten het idee op om een nieuwe horecasportvereniging op te richten, als opvolger van de vereniging Zwart Wit, die reeds ter ziele was gegaan. Henk Hasz hoorde van de plannen op een ver gadering in hotel Bellevue van de Nederlandse Bond van Horeca Personeel, raakte enthou siast en kreeg de broers Anne en Harry Zijlstra van De Wynküp daarin mee. Oprichting van een nieuwe horecasportvereniging was vooral bedoeld om horecapersoneel in de gelegen heid te stellen zich te ontspannen door te sporten en om te werken aan de conditie. 'Normale' verenigingen trainen immers op avond en spelen wedstrijden vooral in het weekend, kortom op tijden dat horecamensen juist aan het werk zijn. Een voorlopig bestuur werd gevormd met Henk Hasz als voorzitter, Anne Zijlstra als ad ministrateur en Harry Zijlstra voor sportza ken. Enkele andere bekende horecanamen uit de begintijd van Lions: Chris (Kicky) van den Berg, Harry Vastert, Leo Hasz, Alle Eisma, Bauke de Graaf. Even was sprake van de vor ming van een omni-vereniging, dat wil zeggen ook met andere sporten als basketbal, boksen en volleybal. Toch bleef het bij voetbal en bin nen een maand na oprichting waren reeds 40 leden geregistreerd, die ƒ12,- contributie per jaar moesten betalen. De verbondenheid met Leeuwarden kwam tot uitdrukking in de naam van de club, het embleem en natuurlijk de geel-blauwe clubkleuren. Kampioenselftal LIONS uit Leeuwarden. Kampioen le klas 8 zaterdagvoetbal. Boven van links naar rechts: Paul Keyzer (scout), M. Mulder (leider), R. Gort, A. v.d. Veer, J. v.d. Wal, A. v.d. Gatiën, G. Kooi- stra, A. Rinsma, R. Postma, Y. Schoten (grensr.). Onder van links naar rechts: D. v.d. Meer, Sj. v.d. Gal ten, J. Kóoistra, Sj. Wijbenga, A. Mess, Sj. v.d. Ven. Kampioenselftal seizoen 1975/1976 met namenlijst. Collectie Walter Kromhout

Historisch Centrum Leeuwarden

Leovardia, 2000-2018 | 2016 | | pagina 33