Lcovo.'in} LA.il Van west naar oost De gemeente kwam in 1990 met het aanbod aan Lions om te verhuizen naar het Kalver- dijkje-zuid. Door een herinrichting van het sportcomplex aldaar kwamen een speelveld en een trainingsveld beschikbaar. Een kleed- en wasgebouw was reeds aanwezig (in gebruik door Nicator), voor een nieuw clubhuis stelde de gemeente in verband met het noodgedwon gen vertrek, maximaal ƒ250.000,- beschik baar. Dat was niet voldoende, maar door veel inzet van de leden werd het clubhuis gereali seerd. Handig zo'n club met dakdekkers, stu kadoors, een verwarmingsmonteur, lood gieters en diverse straatmakers. En dan heb ben we het nog niet eens over de jarenlange ondersteuning door het Leeuwarder Schoon maak Bedrijf. Op 15 februari 1992 volgde de afscheidsparty in clubhuis De Treffer; de Nieuwe Treffer werd precies twee weken later in gebruik genomen. Adres van het nieuwe complex, je verzint het niet: Kalverdijkje 66. In de volksmond: sport park Lionello. Met gemengde gevoelens werd afscheid ge- nomen van het knusse Marnixveld, maar de betere mogelijkheden op de nieuwe locatie verzachtten de pijn. Bovendien konden spe lers en toeschouwers ook vanaf het nieuwe veld direct het clubhuis in. In 2013 kwam de gemeente met een nieuw herinrichtingsplan voor het zuidelijk deel van sportcomplex Kalverdijkje. De drie betrokken voetbalverenigingen (Lions, Nicator, Fla mingo, samen goed voor meer dan 500 leden), zouden drie van de vijf wedstrijdvelden kwijt raken in verband met de komst van rugbyclub Greate Pier en het veldentekort van hockeyver- eniging MHCL. Lions zou in dat geval haar hoofdveld kwijtraken met alle gevolgen voor reclame-inkomsten, het clubhuis en het uit zicht vanuit dat clubhuis en vanaf het terras. Door sportieve en politieke druk werden de plannen gewijzigd. Greate Pier was bereid aan de Langdeelstraat te blijven, MHCL kreeg een extra veld op de plaats waar Flamingo speelde, en Flamingo zou verhuizen naar de accommo datie van Nicator en Lions. Voor Lions dus be houd van veld, clubhuis, kleedruimte en de beschikking over een trainingsveld. Kleedkamer Marnixveld met vlnr: Henk de Haan, Paulus Braaksma en Fokke van der Meulen Collectie Walter Kromhout Club en ontwikkeling Al vrij snel na de oprichting bleek dat de 'H' van HSC Lions niet langer houdbaar was. Door de avondtrainingen en de wedstrijden in het weekend, verlieten veel spelers die in de ho reca werkzaam waren, de club. Lions werd een 'open' vereniging en onderscheidde zich (op dat vlak) niet meer van de andere Leeuwarder voetbalverenigingen. Het aantal leden is door de jaren heen erg wisselend geweest. Vaak zo rond de 80, soms krap aan 50, de laatste jaren ruim 150. In 1983 was er een daling van 90 leden naar 60 door uitschrijving van leden 'die regelmatig niet op kwamen dagen'. Opvallend veel leden uit de eerste 20 a 25 jaar van het bestaan van de club kwamen uit De Meenthe en omgeving en Lek- kumerend. De 'ronselpraktijken' van secretaris Henk de Haan (toen wonend aan De Meenthe) hebben daarin ongetwijfeld een rol gespeeld. Zo las zijn buurman Ronald Tanahatoe bij toe val in het clubblad dat hij lid was geworden... Halverwege de jaren zeventig werd actief in gezet op het binnenhalen van jeugdspelers. Door allerlei publicaties, acties en jeugdmid- dagen, volgden al snel 25 inschrijvingen. Nog geen jaar later moest zelfs door de meer dan 80 seniorleden, bijna 30 jeugdleden en slechts één Marnixveld, een ledenstop worden afge kondigd voor senioren. Een paar jaar konden diverse (maximaal 5) jeugdelftallen worden samengesteld. Helaas moest in 1982 alweer af scheid genomen worden van de jeugdafdeling, Receptie 25-jarig bestaan, met voor de tafel Hans Kemper, achter de tafel Fokke van der Meulen, Anne Maurits, Paulus Braaksma en John Tombal Collectie Walter Kromhout

Historisch Centrum Leeuwarden

Leovardia, 2000-2018 | 2016 | | pagina 36