sÈiÉfe LeoVdlr^ LA.il ondermeer door vertrek van diverse spelers en te weinig aanwas van nieuwe. Slechts kort kon genoten worden van een A- team, een damesteam en een Surinaams elftal (1990), later opgegaan in Flamingo. Met Nica- tor was er regelmatig uitwisseling van spelers. Natuurlijk als 'goede buur' (sinds 1992), maar ook door het enigszins vergelijkbare karakter van beide verenigingen. Rond 2004 werd het nog even spannend. Nieuwe KNVB-regels bepaalden dat een voet balvereniging minstens 50 actieve, spelende leden moest hebben. Dat is nu geen enkel pro bleem. In het gouden jubileumjaar zijn er zes seniorenteams en een 45+ team. Al in 1966 verscheen het eerste clubblad, De Lions 66, officieel orgaan van de horecasport- club, in wisselende frequentie, van wisselende omvang en kwaliteit. Vanaf 1995 De Leeuw ge heten, maar nog steeds 'officieel orgaan'. Bind middel, maar ook vaak uitlaatklep voor diverse frustraties. Ook op ander vlak was er sprake van enige professionalisering. Oprich ting van een Damesclub (niet voetballend, maar gericht op activiteiten), een Aktiecomité (clubblad, klussen, et cetera), een Jeugdfonds ten behoeve van activiteiten voor de Lions- jeugd (kampeerweekenden, sinterklaas en dergelijke). De archivering binnen de club is minder ontwikkeld, (leden)vergaderingen zijn be perkt genotuleerd. Gelukkig zijn enkele notu len bewaard gebleven, zoals: 'Hierna volgde het grote succes van de avond, de pauze' (jaar vergadering 1972) en uiteindelijk de rond vraag, die zoals meestal uit de hand liep' (idem). De voorzitter met de meeste dienstjaren (jaren '80 en '90) en de meeste schapen is P.A. Braaksma, alias Berlusconi. Het is dan ook niet voor niets dat hij samen met de oud bestuurders Jan van der Wal, Jan de Haan en Henk de Vos, is benoemd tot erelid. Enkele andere voorzitters van naam: Willem van der Mei, Henk van der Wal en (momenteel) David Hoekstra. Als belangrijkste trainers komen vooral de namen van Roelof Gort en Dick Verbruggen naar voren. Met de organisatie van diverse toernooien profileerde Lions zich steeds meer; het Paul Lebbing-toernooi, het zaalvoetbaltoernooi begin januari (Frieslandhal), de COTK-finale 1996 en van recente datum het P.A. Braaksma- J. de Haan voorjaarstoernooi. Johnny Rep naar Lions Het 25-jarig jubileum in 1991 kende zijn hoog tepunt op 8 juni van dat jaar. 's Middags een wedstrijd van het eerste team tegen de oud-in ternationals. Die waren op behoorlijke sterkte, met onder andere Peter Boeve, Tscheu la Ling, Hugo Hovenkamp, Piet Schrijvers en Pier Tol. Bijna 1000 man publiek zag Willie van der Kerkhof met een prachtige lob al na 5 secon den voor de 1-0 zorgen. De schade zou voor Lions uiteindelijk beperkt blijven tot 6-0. Johnny Rep werd in de rust gewisseld en trad in de tweede helft op als barkeeper in het clubhuis. Na de wedstrijd was Ben Wijnstekers nadrukkelijk aanwezig in café Boekema, met verhalen over zijn voetballeven. 's Avonds de grote feestavond met honder den gasten. Met weemoed denken we terug aan Maywood en aan het optreden van Henk Wijngaard die 'met de vlam in de pijp' Zalen Schaaf bereikte. Lions en Cambuur De verbondenheid tussen beide clubs is groot. Dat zit in de kleuren, in de accommodatie, in het bloed en in het hart. Lions als dependance van Cambuur, Lionello als 'buitenplaats' voor de profs. Het percentage Cambuursupporters onder de Lions-leden is ongekend groot, het fanatisme niet minder. 'Een maand geleden had ik maar 9 man. De rest, Cambuur-suppor- ters, zat nog vast op het politiebureau in Doe- tinchem' (trainer Tjalling Delgrosso in de Leeuwarder Courant van 10 april 2006). De Joegoslavische spits Gojko Kuzmanovic, in 1974 bij Cambuur gekomen, werd in 1978 benoemd tot trainer bij Lions. Mooie publici teit voor de club, Lions in dit geval, maar niet echt succesvol. Na een jaar vertrokken enkele belangrijke spelers, waardoor Kuzmanovic zich genoodzaakt zag zelf mee te spelen. Ook niet echt een succes. In oktober 1980 zou hij weer vertrekken naar zijn vaderland om daar jeugdtrainer te worden. In 1990 volgde een kortstondige rentree bij Lions. 'De jaren bij Lions zijn de mooiste jaren in Nederland ge weest voor mij. Een fijne sfeer en vriendschap' (Leeuwarder Courant 31 oktober 1980). Gerard de Haan (ex-Cambuur) speelde en kele jaren voor Lions, René van der Weij (ex- Cambuur) was dat van plan. De jaarlijkse benefietwedstrijd Lions-oud Cambuur en de strijd om de Cambuur Culture Cup (suppor- terstoernooi) bevestigt de innige band tussen beide clubs. 31 Het sportterrein Marnixveld in 1965, met op de achtergrond de Brederostraat Collectie Walter Kromhout Tafellaken en servet Het ledental bleek de afgelopen 50 jaar sterk wisselend, de prestaties van de teams - mis schien mede daardoor - zeker ook. Diverse kampioenschappen werden het jaar erop ge volgd door degradatie. In 1976 was er voor het eerst promotie naar de vierde klasse KNVB-za- terdag, in 1977 meteen weer terug naar de FVB. Door die promotie dwong Lions overigens wel af, dat meegedaan mocht worden met het TBC-toernooi. Succesvol was zeker het zaal-

Historisch Centrum Leeuwarden

Leovardia, 2000-2018 | 2016 | | pagina 37