Lcovo.'in} LA.il 32 Het kampioensteam van seizoen 2014-2015. Voorste rij: Erik Bouma, Patrick Meijer, Ruben van der Veen, Anne Kromhout, André van Savooyen, Johannes Norder, Michael Faber, Mike Roozendaal, Roy Pijnacker, Jorn Welles, Zoltan Szomoru, Jan Faber. Achterste rij: Johan Folkertsma, Rick Kuipers, Bertus Paas- sen, Stefan Brouwer, Robert Meerema, Marco Adema, Anton Damkat, Jonno Cnossen, Marten Bakker, Robin Meerema, Hans Kuipers Collectie Walter Kromhout voetbaltoernooi (kampioenschap van Leeu warden) in 1988, toen Lions de finale haalde. De wisselende resultaten werden mede in de hand gewerkt door het ontbreken van jeugd. Elk jaar moesten weer spelers van el ders aangetrokken worden. Een dieptepunt was het seizoen 2005/2006, waarin door het eerste team maar liefst 199 tegentreffers in competitieverband geïncasseerd moesten worden. Dieptepunt voor het veteranenelftal was de waarneming van een supporter in 1988: 'Er is maar één plaats waar het nog triester kan zijn en dat is onder het veld'. In 2011 ging het roer om. Voorzitter David Hoekstra werd de aanjager van Lions 2.0. Oud keeper Jan Faber werd overgenomen van Frisia en aangesteld als trainer van het eerste elftal. Een vernieuwings- en verjongingsslag volgde. Een groot aantal Frisia-spelers kwam in het kielzog van Faber mee naar Lions. Dat is geen garantie op succes, maar dat kwam er wel. In het seizoen 2014/2015 werd het kampioen schap in de vijfde klasse gehaald, gevolgd door promotie naar de vierde klasse KNVB. Enkele bekende spelers uit 50 jaar Lions: Corrie de Jong, Gurrie Kooistra, Auke Rinsma, Tjeerd van der Galiën, Appie van der Veer, Piet Braaksma en Gerard de Haan. Apart en gezellig 'Er heerst hier grote saamhorigheid', aldus ooit Jan van der Wal. De horeca-achtergrond, het karakter van een volksclub, de wisselende re sultaten, diverse incidenten, openhartige uit spraken in het clubblad, zij zijn allemaal van invloed op het imago van de club. 'We stonden toch een beetje bekend als een a-sociale ver eniging. Dit zal nooit een club van ideale schoonzonen worden', aldus voorzitter David Hoekstra in het Friesch Dagblad van 27 april 2015. Het valt inderdaad niet te ontkennen dat Lions een geschiedenis kent met nog al wat gestaakte wedstrijden, schorsingen, over schrijding van fatsoensnormen, slechte opkomst bij trainingen, spelers met contribu tie-achterstand, spelers die meteen bedanken als ze een keer wissel staan, wegblijven zonder bericht of onbereikbaar blijken. Eigenlijk zoals bij meerdere voetbalclubs, dus. Oud-speler Willy Postma: 'De spelers hebben op vrijdag avond wel dezelfde instelling, teamgeest, ge dachten en doel (tot 5 uur 's ochtends) en (daardoor) zaterdags niet!' Toch moet niet worden vergeten, dat de ver eniging een vaantje ontving van de scheids- rechtersvereniging door zonder straf de competitie uit te spelen. Dat dat alweer enige tijd geleden plaatsvond, in het seizoen 1970/1971, doet er even niet toe. Zeker valt niet te ontkennen dat de club ge roemd wordt om de feesten en partijen (bij promotie, bij degradatie, bij winst en bij ver lies), met trouwe en fanatieke leden, veel zelf werkzaamheid, met ruwe bolsters en blanke pitten, sociaal, familiair, in goede en minder goede tijden. 'Lions is een aparte club, maar wel heel ge zellig', zo zei Tjalling Delgrosso in de Leeuwar der Courant van 10 april 2006. 5e klasse B seizoen2014/j

Historisch Centrum Leeuwarden

Leovardia, 2000-2018 | 2016 | | pagina 38