Lcovo.'in} LA.il 34 hersteller. In maart 1944 raakte de school beschadigd door afgedwaalde bommen. Eind jaren '50 was de school zo populair dat er noodlokalen bij geplaatst moesten worden in het plantsoentje voor de school. Toen al werden de eerste plannen gemaakt voor nieuwbouw elders. Het aanpassen van het oude gebouw zou te veel kosten. In 1965 werd in Nijlan een nieuwe LTS in gebruik genomen. De Ambachtsschool behield het Individueel Technisch Onderwijs (ITO). In november 1973 kwam de nieuwe ITO aan de Huizumerlaan achter Tjallingahiem gereed. Een groot deel van de oude inventaris ging mee naar de nieuwe school. Vanaf 1 december stond de Ambachtsschool grotendeels leeg. De zolder werd nog gebruikt door de Aquariumvereni ging en ook Muziekvereniging Ons Genoegen en Stichting Sinterklaassprookje benutten het voormalige schoolgebouw. Op 23 december 1973 brak aan het eind van de middag een felle uitslaande brand uit in de school. Het duizendkoppig publiek brak in groot gejuich uit toen uiteindelijk het torentje instortte. Het hele noordelijke deel van het ge bouw brandde af. Het zuidelijk deel bleef gro tendeels staan. Het restant werd later afgebroken. De totale schade werd geschat op 8 ton. Helaas was het gebouw onverzekerd. In januari 1974 werden twee jongens van 14 en 16 jaar aangehouden wegens brandstichting. Ze hadden meer op hun kerfstok. Ingekleurde prentbriefkaart van de ambachtsschool aan de Menno van Coehoornstraat uit circa 1925

Historisch Centrum Leeuwarden

Leovardia, 2000-2018 | 2016 | | pagina 40