Nieuws van de Historische Vereniging Aed Levwerd LeoVdlr^LA.. Nieuwjaarsbijeenkomst Traditiegetrouw startte het historische jaar in Leeuwarden met de nieuwjaarsbijeenkomst van Aed Levwerd, HCL en Monumentenzorg Archeologie. De locatie was ditmaal de nieuwe 'culturele hotspot' Neushoorn. Onder het genot van een hapje en drankje werd op informele wijze teruggeblikt op 2015 en vooruitgekeken naar de historische ac tiviteiten die in 2016 op stapel staan. Het HCL zorgde voor een afwisselende presentatie over de historie van het Harmoniekwartier. Voorafgaand aan de nieuwjaarsbij eenkomst werd op steenworp afstand een nieuwe straatnaam onthuld. Het betreft de steeg tussen het Groot Schavernek en de Ha- niasteeg. De steeg kreeg, onder aanwezigheid van wethouder Henk Deinum, de naam Kweekskoalsteeg, de eerste straatnaam in de stad in het Liwwadders. Bedenker van de naam is oud-leerling van de kweekschool en auteur van het (tweede) Leeuwarder straatna menboek, Henk Oly. Open Monumentendag Dit jaar staat Open Monumentendag - te houden in het weekend van 10 en 11 septem ber - in het teken van industrieel erfgoed. De werkgroep heeft in de persoon van Walter Kromhout een nieuwe voorzitter gekregen. Tevens versterkt Alexander Tuinhout de gelederen namens het HCL. Naast de open stelling van panden en objecten wordt ook druk gewerkt aan een publicatie. Gelijktijdig zal in het HCL een tentoonstelling over in dustrieel erfgoed in Leeuwarden worden geopend. Houdt zaterdag 10 september vrij. Het belooft, gezien de noeste arbeid van de werkgroep en de selectie van de te bezichti gen panden, weer een mooie dag te worden. 50e nummer Leovardia Het bestuur van Aed Levwerd feliciteert de redactie van Leovardia met het 50e nummer. Heel veel dank voor het samenstellen, schrij ven en redigeren van al die prachtige num mers. Uiteraard bedanken we ook de schrijvers die in de afgelopen jaren een bij drage hebben geleverd. Leovardia, het paradepaardje van Aed Lev werd. Een gezellige drukte bij de nieuwjaarsborrel in Neushoorn Foto: Ad Fahner

Historisch Centrum Leeuwarden

Leovardia, 2000-2018 | 2016 | | pagina 41