Nieuws van het Historisch Centrum Leeuwarden Richard Hageman geëerd Gerhardus Jan Adema LC0VdtrDLa. Leeuwarder Portrettengalerij De nieuwe facebookpagina Leeuwarder Portrettengalerij vormt een interactieve aan vulling op de portrettengalerij in de exposi tieruimte van het HCL. Met regelmaat worden portretten van historische en recente Leeuwarders geplaatst. U kunt zelf ook portretten met beschrijvingen plaatsen. Aan vullingen, verhalen en eigen foto's zijn even eens welkom. De portrettengalerij wordt verbonden aan DNA Leeuwarden, een project ter gelegenheid van CH 2018. Op 6 maart jongstleden vertelde Nico de Vil- liers, muziekhistoricus te Londen, in het HCL over componist Richard Hageman (Leeuwar den 09-07-1881 - Beverly Hills 06-03-1966). Hageman werd in de Sint Jacobsstraat 35 (nu de gemeentelijke griffie) geboren en emi greerde later naar de Verenigde Staten. Hij won in 1940 een Oscar met de muziek voor de film Stagecoach. Nico de Villiers onthulde op 6 maart op de ge vel van Sint Jacobs- straat 35 een pla quette ter ere van de componist, die werd gerealiseerd door de Richard Hageman Society in samen werking met HCL, Monumentenzorg Archeologie en an dere. In het HCL is tijdelijk een vitrine ingericht met mate riaal over Hageman. In de zomer ver schijnt de Neder landstalige versie van een boek over Hageman. Groeten van Dirk Tot september is in het HCL de tentoon stelling Groeten van Dirk te zien. Er is vooral geput uit de gigantische prent briefkaartencollectie van verzamelaar en Leeuwarden-kenner Dirk Swierstra (1951 2015), die sinds vorig jaar in het HCL wordt bewaard. Op 1 april werd de tentoonstelling geopend en het gelijknamige boek, samen gesteld door Leendert Plaisier, gepresen teerd. Nieuw deel Leeuwarder Historische Reeks Eind april verschijnt nummer 12 van de Leeu warder Historische Reeks (een uitgave van HCL, Aed Levwerd, Fryske Akademy en Uit geverij Verloren). Dit deel is een themanum mer over de Gouden Eeuw. De bijdragen zijn Muurschildering in het in 1989 afgebroken gebouw van Van Gend Loos aan de Zuidersingel, gemaakt door G.J. Adema te beschouwen als een uitwerking van de serie lezingen die in 2014 en 2015 in het HCL zijn uitgesproken ter gelegenheid van de manifestatie over Leeuwarden in de Gouden Eeuw. opnieuw belicht In juni start een manifestatie rond schilder beeldhouwer G.J. Adema (Franeker 1898 - Leeuwarden 1981), vooral bekend van Us Mem. In het Pier Pander Museum wordt een kleine tentoonstelling gewijd aan zijn beeld houwwerk. Het Fries Landbouwmuseum en Tresoar tonen deze zomer eveneens mate riaal van Adema.

Historisch Centrum Leeuwarden

Leovardia, 2000-2018 | 2016 | | pagina 42