Het eerste decennium Leeuwarder filmgeschiedenis (1896-1906) 7 LeoVdlr^ LA.il Evelien van der Kooi Levende photografie. Levende beelden. Levende schilderijen. Projecties. Tableaux. Allemaal termen die de eerste tien jaar na de introductie van film in 1896 gebruikt werden om het nieuwe medium aan te duiden. Het is algemeen bekend dat Leeu warder Christiaan Slieker in deze periode belangrijk was voor film, ook in Leeuwar den zelf. Maar er was nog weinig bekend over wat er buiten Sliekers filmvoorstellin gen om in Leeuwarden gebeurde op film gebied. Tot nu. Het eerste decennium Leeuwarder filmgeschiedenis, van 1896 tot 1906, in vogelvlucht. Als film gedefinieerd wordt als een techniek die bewegende beelden vertoont, kon Nederland vanaf 28 december 1894 kennismaken met film. Vanaf toen waren er in Amsterdam kine- toscopen opgesteld. Dit waren kijkkasten, uit gevonden door Thomas Edison, waarin men voor tien cent een klein, kort durend filmpje kon zien. In Leeuwarden stond de eerste kine- toscope opgesteld in Hotel Centraal op 18 maart 1896 'en volgende dagen'. Wat er precies vertoond werd, is onduidelijk. Maar populaire kinetoscope-filmpjes toonden danseressen, smeden en bokswedstrijden. De advertenties voor de kinetoscope in Hotel Centraal, ge plaatst in de Leeuwarder Courant, omschreven de uitvinding in lyrische bewoordingen: 'Nieuw wonder. Edisons nieuwste en merk waardigste uitvinding 'The Kinetoscope'. Beelden worden levend.' Ondanks de tot de verbeelding sprekende advertentie, is het de vraag of Hotel Centraal succes had met de vinding. De kinetoscope was in Nederland geen succesvolle vorm van vermaak. Wel erkende men het potentieel van de kinetoscope op wetenschappelijk gebied. Dit gebeurde ook in Leeuwarden, toen de ki- netoscope op de nijverheidstentoonstelling in juli 1896 op het terrein van de Harmonie ten toongesteld werd als één van de nieuwste we tenschappelijke vindingen. Kinetoscopen en soortgelijke niet-projecterende filmapparaten bleven in de volgende jaren sporadisch opdui ken in cafés in Leeuwarden. In 1896 nog in Grand Café Neuf op de Voorstreek, in 1899 in Weerd 13 en in 1900 in café De Nederlanden. Maar al snel na de introductie van de kine- toscope kwam de overtreffende trap van de uitvinding op de markt: apparaten die film op een groot scherm konden projecteren. Nu hoefde de kijker niet meer een zere rug te krij gen van het gebukt naar een filmpje turen zo klein als een postzegel. In plaats daarvan kon men van film genieten op een groot scherm, met meerdere mensen tegelijk. Onder anderen pioniers als de gebroeders Skladanowsky, de gebroeders Lumière en Thomas Edison maak ten apparaten die filmprojectie mogelijk maakten. De bekendste in Nederland is de ki nematograaf, het apparaat dat de gebroeders Lumière uitvonden. De eerste Nederlandse vertoning met geprojecteerde films vond plaats op 12 maart 1896, toen Camille Cerf met een kinematograaf een voorstelling gaf in Am sterdam. Na Amsterdam volgden andere ste den. Deze filmvertoningen waren een groot succes en vonden plaats op verschillende plekken: zaaltjes van hotels en cafés, leeg staande winkels en soms als onderdeel van een variétéprogramma. George Christiaan Slieker (Leeuwarden 1861-Assen 1945) en echtgenote Geertje Akkerman (Akkrum 1864-Drachten 1934). Een der eersten die, als kermisexploitant, met een cinematograaf de kermissen bezocht (1896-1906). Zijn eerste voorstelling werd in 1896 in Leeuwarden gegeven

Historisch Centrum Leeuwarden

Leovardia, 2000-2018 | 2016 | | pagina 9