KINDERUITZENDING NAT. JEUGDójDRM. PROPAGAND^lwON D 5 óPROKKELMjfflgi-FEBRüARI ZALEN kaarten: AAN VA &OVEN 18JMR VERKB', VOLkóCH! GE WEóTKWAR TTET^WÏMAKADE 46 POTGIETE RóTRAAT DOKKÜMERTREKWEG 36. VERMEER5TRAAT 14,HUIZ.UM. voorspraak van haar nicht, de uit Leeuwarden afkomstige domineesvrouw van dat dorp, Anna Maria Tulner-Hepkema. In januari 1940 twijfelde ze of ze wel door wilde gaan als onderwijzeres, maar ruim een jaar later verleende de raad van Wonseradeel haar per 1 april 1941 eervol ontslag in verband met haar benoeming aan de Duitsche Volks school. Hoewel ze slechts kort lid is geweest van de NSB, was haar keuze voor dit onderwijs weloverwogen. Bij haar sollicitatiegesprek had ze aangegeven, dat er naast een Duitse school leider eigenlijk een Nederlandse onderwijze res moest komen en bij voorkeur een Friesta lige. Ze geloofde dat, wanneer de Duitsers hier bleven, deze scholen een soort modelschool zouden worden voor al het onderwijs, dat dan nationaalsocialistisch zou zijn. Ideologisch vond ze het ook te verantwoor den en ze was zich er van bewust, dat ze met deze daad het risico nam dat ze niet meer bij het gewone onderwijs terecht kon. Maar de kans dat het zover zou komen, achtte ze niet groot. Bovendien zou ze dan wel zien op een andere manier door de tijd te komen. Met het Opvoedersgilde maakte ze een reis naar Salzburg met andere leerkrachten van de Duitsche Volkschscholen, waar ze met veel egards werd verwelkomd en werd overspoeld met propaganda. Uiteindelijk beviel het haar toch niet op school en aan het eind van het schooljaar 1943-1944 ging ze weer thuis wonen om voor haar oudere, manisch-depres- sieve zus te gaan zorgen. Anna Meint was behalve onderwijzeres ook Fries schrijfster, secretaresse van De Fryske Underrjucht Liga, van de Mienskip en van het Fryske Faksisten Front. Tijdens de oorlog deelde ze het gedachtegoed van de Allgemeine LeoVor^t^i. Leerlingen van de school hadden, evenals andere NSB-kinderen voor- De oudere leerlingen van de school troffen elkaar bij de Jeugdstorm rang bij de kinderuitzending van de Nederlandsche Volksdienst

Historisch Centrum Leeuwarden

Leovardia, 2000-2018 | 2017 | | pagina 16