De christelijke Ernst Casimirschool aan de (Prinses) Julianalaan 2 werd in september 1950 officieel in gebruik genomen. Gestart werd met 140 leerlingen, een aantal dat al heel snel fors zou toenemen. Inmiddels is het gebouw al weer jaren in gebruik door de Bethel Pink sterkerk. Van de ooit drie Finse schoolgebou wen in Leeuwarden is dit het laatst overgeblevene. Daarmee heeft het gebouw de voorspelde levensduur gemakkelijk gehaald. De school is langwerpig en uitgevoerd in één bouwlaag onder een met bitumen gedekt zadeldak. De gevels bevatten recht gesloten vensters met een sterk met de donkere wan den contrasterende wit geschilderde omlijs ting. Het rechter deel van de gevel is enigszins teruggerooid en bevat de entree die zich onder een overstek bevindt. De westelijke kopgevel is blind. De inpandige structuur van het schoolgebouw is deels in oorspronkelijke staat gebleven. De voor een deel nog als klas lokalen herkenbare ruimtes bevinden zich aan een gang aan de noordzijde, die over de gehele lengte van het gebouw doorliep. De houten wand tussen gang en lokalen bevat voor elk lokaal nog het oorspronkelijke ven ster. Het schoolgebouw aan de Julianalaan is van architectuurhistorisch belang als een goed be waard gebleven voorbeeld van een schooltype uit de Wederopbouwtijd, met een voor de bouwtijd en voor het betreffende schooltype karakteristieke vormgeving, materiaalgebruik en detaillering. Ook zien we een sterke samen hang tussen binnen- en buitenkant van het gebouw en is het een goed voorbeeld van sys teembouw. Het schoolgebouw heeft zeld- zaamheidswaarde als enige bewaard gebleven houten noodschool uit de naoorlogse jaren in Leeuwarden en Friesland. In augustus 1952 verhuisde het gezin Van der Wal van Sneek naar Leeuwarden, naar de Honthorststraat. Oudste zoon Piet was toen bijna zes en had nog een jaartje kleuterschool te goed. De in 1951 geopende nieuwe school aan de Ludolf Bakhuizenstraat, voor de vereni- Het onderwjzend personeel in 1957, met van links naar rechts G. Drenth (klas 6), P. Visser-de Vries (klas 2), D. Postmus (klas 4), H. Wijnja (klas 5), Annie Drenth (klas 2), S. van der Kouwe (klas 1), K. Wagenmakers (klas 3) Collectie Piet van der Wal Klassefoto 1957: klas 5, met links meester Wijnja en rechts meester Drenth. Piet uiterst rechts vooraan Collectie Piet van der Wal Ernst Casimirschool Schoolherinneringen

Historisch Centrum Leeuwarden

Leovardia, 2000-2018 | 2017 | | pagina 20