UovxTÏU. Helaas kon het onheil niet worden gekeerd en moest hotel De Klanderj plaats maken voor het gelijknamige, door ir. Abe Bonnema ontworpen kantoorgebouw Actieve leden van actiegroep Het Kloppend Hart, gefotografeerd in het alternatieve speeltuintje op het terrein van voormalig hotel De Nieuwe Doelen op de hoek van de Minnemastraat en de Voorstreek. Van links naar rechts: Frank Bak, Sjoerd Cuperus en Piet van der Wal Demping van het tweede gedeelte van het Vliet in 1970 Uit protest tegen de voorgenomen sloop werd op 5 januari 1973 het voormalige hotel De Klanderij door actievoerders bezet

Historisch Centrum Leeuwarden

Leovardia, 2000-2018 | 2017 | | pagina 23