In 1948 kocht Herman van Slooten de firma Dirk de Vries Co en de firma Bijkerk Co van Pieter Arnout de Haan, die onder de naam firma Bijkerk Co handelde voor zijn aan de Camstraburen gelegen pakhuizen (onder an dere Amerika en Welgelegen). Na de brand in 1955 was herstel nog moge lijk, de brand van 1981 bracht onherstelbare schade: de markante pakhuizen Rusland, Odessa en Riga aan de Hoekstersingel brand den tot de grond toe af. De pakhuizen werden van eigenaar H.G. van Slooten gehuurd door de gebroeders Schweigmann. In de pakhuizen waren uiterst brandbare goederen opgeslagen, zoals honderden polyethermatrassen, slaap- kamerameubelementen en tapijten. De pakhuizen Oostzee en Zwarte Zee aan de Oostersingel, evenals het woonhuis Eebuurt 14, herinneren nog aan de bloeiperiode van Dirk de Vries Co, 'Korenfactors te Leeuwar den en Harlingen', zoals destijds op het brief papier stond. Inmiddels had Dirk de Vries langs de water- dige KNVB. loop van de Dokkumer Ee verschillende pak huizen: aan Camstraburen, aan de Hoekstersingel, aan de Oostersingel, aan het Noordvliet en een bergplaats aan Oldegali- leën. Ook in Harlingen had de firma een pak huis aan de Rommelhaven, dat gehuurd werd van de familie Tjallingi. De inmiddels mede vennoot geworden Pieter Arnout de Haan (1880-1956), zoon van de eerdere firmant Jacob de Haan, kocht voor eigen rekening nog een aantal pakhuizen, gelegen aan Camstraburen (voormalig Groot-Camstraburen), waaronder de bekende pakhuisnamen Amerika (naast de opslag van de firma Cohen) en Welgelegen. In december 1912 overleed Dirk de Vries en hij had bepaald dat de zakelijk activiteiten overgingen naar stiefzoon Pieter Arnout de Haan. Zoals destijds gebruikelijk was voor be woners van Camstraburen, werd ook Dirk de Vries in Lekkum begraven. Zijn grafsteen ligt in het pad voor de toegangsdeur van de kerk en is totaal uitgesleten. Oostersingel werden in eigendom verworven. Deze pakhuizen zijn nog steeds aanwezig. Ook werd nog een pakhuis aan Camstraburen ge kocht. In 1879 wordt de Firma De Haan en De Vries weer ontbonden, waarbij bepaald wordt dat de Stoomboot-Agentschappen voor Eebuurt- Dokkum v.v. overgaan op Jacob de Haan. De onroerende goederen gaan over naar Dirk de Vries als enige firmant van de vennootschap onder firma Dirk de Vries en Co. Na het over lijden van Jacob de Haan hertrouwt de inmid dels weduwnaar geworden Dirk de Vries met Afke Teves, de weduwe van Jacob de Haan, zijn vroegere baas en mede-vennoot. De rekening-courant bij het bankiershuis Mispelblom Beijer geeft in 1892 aan dat de zaken er goed voorstaan. Mispelblom Beijer was in deze tijd de grootste bank van Friesland met filialen in Heerenveen, Joure, Bolsward en Sneek. De bank hield in Leeuwarden kantoor aan de Nieuweweg naast het toenmalige Ami- citia. Herman van Slooten werd procuratiehouder bij Pieter Arnout de Haan, handelend onder de naam Dirk de Vries Co. Pieter Arnout de Haan kreeg ook bekendheid als gemeente raadslid van Leeuwarden en als erevoorzitter van L.A.C. Frisia ('Pa De Haan'). Ook was hij consul en commissaris bij de Nederlandsche Voetbal Bond (N.V.B.), de voorloper van de hui- 4ETbIPEXÏ>-IÏP0HEHTHMtt 3AEM"b C Pïfl, 125 WfcT. W iiöÜJl ifü iül bei*125 Jfl.r Jfiieuea BORD OF TBE WLABICAUCASE RAILROAD EO MP ANY. LcovitV3t^i, Russische spoorweg obligatie Collectie Wim Maurer DIRK DE VRIES Cü. KORENFACTORS. LEEUWRDEII Elf S'-fr&C -r Enveloppe van de firma Dirk de Vries Co. Collectie Wim Maurer Tot slot cn atGJDWHöB EMHBTiM] HKCEPATftMJtAIl} PoaitfiHBM H|obïtt]liktpj >n EjiHUjmafiKiü «uauïan. ft. 50531,500 -33.138^000 4pl=. 30763(^2 up IH3W kü*fim ft, 12& ïpt. - 408 «P". aap. 30 W*. fitfi $jueü. nac-yl„ m* ABir.iè -g nn. I /LTTir-iTI. V ■b CTO ABA^UATb nflTb PYB/lEfl M ETA A I\ M 4 ECHMX*b rtpi, utp. - 20 (feyur. oi 600 (p. 236 raü ryjLfl.

Historisch Centrum Leeuwarden

Leovardia, 2000-2018 | 2017 | | pagina 29