Nieuws van de Historische Vereniging Aed Levwerd HlillH UovxTÏU. Op de algemene ledenvergadering van 12 april jongstleden namen bestuursleden Klaas Zandberg en Jorrit Holwerda afscheid. Na mens het bestuur willen we Klaas (veertien jaar bestuurslid) en Jorrit (acht jaar bestuurs lid) bedanken voor de grote inzet voor de vereniging. Klaas blijft redactielid van Leovar- dia. Tot het bestuur zijn toegetreden: Daan Postma (voorzitter), Jelle Hoekstra (kwaliteits zetel namens het HCL) en Rienk Terpstra (al gemeen lid). Leeuwarden krijgt op initiatief van Aed Lev- werd weer een stadsorganist. Door middel van concerten, stadswandelingen en educatie moet hij de liefde voor het orgel levend houden. In oktober wordt de onbezoldigde functie toegewezen. Er verschijnt dan ook een jeugdboek, geschreven door Harm de Jonge, dat gaat over de kinderen van de bouwer van de orgelkast van het Müller-orgel in de Grote Kerk. De Pommeranten Pries ging dit jaar naar Sa rina van der Schaaf, eigenaresse van ijssalon La Venezia aan de Nieuweburen. Sarina is een kleindochter van oprichter Antonio Talamini. Vol overgave zet ze de familietraditie voort. Uit het juryrapport: 'De naam Talamini blijft toch vooral verbonden aan La Venezia en La Venezia blijft vooral verbonden aan dat heer lijke ijs en aan die wolkenkrabber of 'ijs- bunker' aan de Nieuweburen. Namen en een gebouw die onverbrekelijk verbonden zijn aan Leeuwarden. Waar in de rij staan nog leuk is; het wachten wordt immers beloond en het wachten daar is op zichzelf al een plezier tussen Liwwarders, oud-Liwwarders, oude Leeuwarders en mensen die voor een lekker ijsje juist naar Leeuwarden komen. La Venezia is een monument in een monument'. De Hendrik ten Hoeve Pries, bestemd voor ge slaagde restauratieprojecten door particulieren, werd op 12 april uitgereikt aan Erwin Ham- ming-Schott en Niels Schott-Hamming. Deze eigenaren van Johan Willem Frisostraat 2 hebben hun huis in oude luister hersteld. Op zaterdag 3 juni brachten bestuursleden en leden van werkgroepen van Aed Levwerd in het kader van het jaarlijkse 'burgemeesters uitje' een bezoek aan Harlingen. De groep werd door burgemeester Roel Sluiter ontvan gen in het stadhuis en kreeg uitleg over de geschiedenis en de renovatie van dit bijzon dere monument. Enkele deskundige gidsen leidden rond door de stad. De afsluiting vond plaats in museum Het Hannemahuis. Ook bestuursleden van zustervereniging Oud Har- lingen waren bij dit bezoek aanwezig. De Leeuwarder delegatie was zeer onder de in druk van de stad en de initiatieven van de vereniging. SI 33 Nieuwe bestuurssamenstelling Project Stadsorganist Pommeranten Pries Hendrik ten Hoeve Pries Bezoek aan historisch Harlingen Het in oude luister herstelde pand Johan Willem Frisostraat 2 Foto: Aed Levwerd

Historisch Centrum Leeuwarden

Leovardia, 2000-2018 | 2017 | | pagina 35