Nieuws van het Historisch Centrum Leeuwarden Het verhaal van Leeuwarden? Dat wordt verteld door al die mensen die hun sporen in de stad hebben achtergelaten. Het commu nity-art project DNALWD2018 wil deze ver halen verzamelen. Iedereen die iets met Leeuwarden heeft, kan hiervoor iets van zijn DNA geven. Uw verhaal samen met uw DNA- buisje is uw DNA. In uw DNA-buisje kunt u iets doen wat te maken heeft met Leeuwarden of met uzelf. Een persoonlijk verhaal, voor werp, foto of mini-kunstwerk. Alles kan, zolang het maar in één buisje past. Al dit creatieve DNA vormt één kunstwerk. Tien duizenden buisjes die vertellen over onze ver schillen, maar ook over wat ons verbindt: Leeuwarden. De ingeleverde buisjes worden geplaatst in een groot kunstwerk in de hal van het Stadskantoor. Na 2018 neemt het HCL de digitale versie van de DNA-verhalen op in de collectie. Want voor de toekomst biedt deze verzameling verhalen een uniek beeld van Leeuwarden en haar bewoners, dat nog ner gens in de wereld zo is vastgelegd. Zie ook de bij dit tijdschrift ingesloten flyer. Wilt u mee bouwen aan het verhaal van Leeuwarden? Kijk op dnalwd2018.nl of kom een DNA-buisje halen bij het HCL of een ander 'vulpunt'. DNALWD2018 is een initiatief van Stichting Zeezicht, onderdeel van Lan van Taal en een co-productie met het HCL. Het is dit jaar 25 jaar geleden dat Piet de Vries overleed. Voor de Stichting Piet de Vries was dit aanleiding om samen met andere organi saties een aantal initiatieven te ontplooien. Inmiddels ligt er een prachtig boek. Ook de Open Monumentendag (zaterdag 9 septem ber) en andere activiteiten zijn gewijd aan deze beeldhouwend architect, die veel sporen in Leeuwarden heeft nagelaten. Tot en met 7 januari is in het HCL nog een tentoonstelling over Piet de Vries te zien. Van 5 tot en met 29 oktober vindt de eerste editie van het Fryslan Photo Festival plaats op verrassende locaties in de binnenstad van Leeuwarden. Ook het HCL en de Oldehove doen mee. Binnen het thema 'Mijn Plek' ex poseren Friese fotografen hun werk. De ten toonstelling in het HCL is te zien tot en met 22 april 2018. Op 14 oktober 2017, honderd jaar na haar dood, opent in het Fries Museum de tentoon stelling Mata Haride mythe en het meisje. Het HCL leent ten behoeve van deze expositie onder andere het schoolrapport en het bewijs van overlijden van Margaretha Geertruida Zelle uit. Met het Fries Museum is een wan delgidsje uitgeven langs sporen van Mata Hari in Leeuwarden. Verder worden stadswan delingen met een gids aangeboden en enkele andere activiteiten georganiseerd. Ook elders in de stad wordt het een en ander georgani seerd. Zo is in de kelder van het Stadhuis gedurende enkele maanden een selectie te zien uit de collectie van Mata Hari-verzame- laar Jan Brugman. In oktober 2017 is het tien jaar geleden dat het HCL het gebouw aan de Groeneweg betrok. Sinds de vestiging in en bij de voormalige Tweede Stads Tussenschool uit 1841 heeft het HCL veel meer publiek bereikt. Het HCL wil met het Weekend van de Leeuwarder Geschiedenis (27 t/m 29 oktober) graag stil staan bij deze mijlpaal. Bent u een beginnende, gemiddelde of een ras-Liwwadder? Met het boekje Ken je Leeuwarden kunt u dit ontdekken aan de hand van 250 vragen. Auteur Pieter van der Ende test aan de hand van tien thema's de kennis van de lezer. Ken je Leeuwarden is niet alleen een kennistest om alleen of met elkaar te spelen, maar leent zich ook uitstekend om gelezen te worden als feitjes- en weetjesboek. Uitgever is Wbooks in samenwerking met HCL en Aed Levwerd. Eerder verschenen Ken je ZwolleKen je Leiden en Ken je Rotterdam. Ken je Leeuwarden wordt op 27 oktober gepre senteerd tijdens de Leeuwarder Historische Quiz in het stadhuis. 34 Deel uw DNA en bouw mee aan het verhaal van Leeuwarden Piet de Vries, een beeldhouwend architect Nieuwe fototentoonstelling in HCL Mata Hari en HCL Tien jaar HCL aan de Groeneweg Ken je Leeuwarden Zwembad en restaurant De Groote Wielen, in 1935 ontworpen door Piet de Vries. Deze foto is als prent briefkaart uitgegeven door Aed Levwerd en te koop bij o.a. het HCL.

Historisch Centrum Leeuwarden

Leovardia, 2000-2018 | 2017 | | pagina 36