Brievenbus/mailbox Na afloop van mijn lezingen over oud-Leeu warden, in bejaardenhuizen en/of verzorgings huizen (tegenwoordig woonzorgcentra genoemd) of bij wijk-, buurt- en andere vereni gingen, blijf ik meestal napraten met de toe hoorders. Zij willen vaak ook wel kwijt waar ze vroeger in Leeuwarden hebben gewoond, naar welke school ze gingen, waar ze werkten en welke winkeltjes er in hun buurt te vinden waren. En wat ze daar allemaal beleefden. In Sint Jozef sprak ik op zo'n middag met me vrouw Cecilia Kuhlmann, inmiddels 90 jaar, maar nog goed 'koppie, koppie'. Zij vertelde me van Duitse komaf (maar wel in Leeuwarden ge boren) te zijn, dat haar vader en zijn broer vroe ger op de Nieuwestad 137 een modezaak hadden (Gebroeders Kuhlmann), dat ze aan de Nieuweburen woonden en dat zij zelf meer dan veertig jaar bij C&A had gewerkt, een van de vele lapkepoepen-families die Leeuwarden rijk was. Van mevrouw Kuhlmann kreeg ik een paar oude dia's, in Leeuwarden gemaakt in de jaren vijftig/zestig van de vorige eeuw. Met één van die afdrukken was ik wel bijzonder ver guld, want de hoofdpersoon op het glasplaatje heb ik wèl persoonlijk meegemaakt, maar ik heb nog nooit een foto van hem gezien. Het gaat om de heer G. de Vries en in mijn artikel in Leovardia 33 van september 2010, getiteld 'Mien jongesjaren inne Oosjestraten' beschrijf ik hem en zijn kantoor- en schrijfartikelenwinkel. Mijn herinneringen in dat artikel geven naar alle waarschijnlijkheid een situatie weer van een latere periode in het leven van de heer De Vries, want op bijgaande foto staat hij keurig in het pak afgebeeld. En zo heb ik hem nog nooit gezien. Hij was wel een buitengewoon vriende lijke man. Het kleine meisje op de foto is Ankie Witteveen (van de modezaak op de Wirdumer- dijk), een familielid van mevrouw Kuhlmann. Tot zover de herinneringen aan een van die spraakmakende middenstanders uit de Leeu warder binnenstad van vroeger jaren. Veel le- zers van Leovardia zullen zich ongetwijfeld de winkelier herinneren. En daarbij zullen er waarschijnlijk ook weer de nodige verhalen komen bovendrijven. Jaap de Groot, Leeuwarden In de televisieserie Verborgen Verleden en in het artikel dat Jan Faber naar aanleiding daarvan elders in dit blad schreef, wordt de historie uit gezocht van de voorvaderen Lubach. Maar mijn neef Meindert van der Meulen heeft nog een aardige lijn gevonden, namelijk via Lubachs overgrootmoeder, de vrouw van Dirk Lubach, Tjitske Klijnsma. Tjitske en Dirk trouwden op 20 april 1897 te Joure. Volgen we de lijn terug van Tjitske, dan krijgen we achtereenvolgens: Fokke Klijnsma, Sent Klijnsma, Fokke Meines (Klijnsma), Meine Sents (Klijnsma), om te ein digen bij Sent Meines, gehuwd met Aaltje Wybes op 18 mei 1750 te Wolvega. Nu gaan we even terug naar bovengenoemde Meine Sents Klijnsma (geboren 27 juni 1756) om vervolgens langs zijn lijn verder te gaan naar de huidige generatie. Via de mannelijke lijn Wiebe Meines (Klijnsma) geboren 1804, Hielke K. (1843), Dirk K. (1893), komen we bij Johannes Kleinsma (1915). Hij trouwde in 1946 met Carola de Wit in Amsterdam. Hun dochter werd geboren op 8 mei 1958 en dat is... Simone Kleinsma, de musicalster. De derde lijn komt voor mij letterlijk dicht bij (of liever in) huis. De oudst bekende stam vader Sent Meines (zie boven) had naast Meine Sents nog een zoon, Albert Sents (geboren 1759), die Lenstra als achternaam aannam. Hij is de vader van Roelofje Alberts Lenstra (1803), 36 Een vliegende kraai... Nogmaals Arjen Lubach De kantoorboekhandel van G. de Vries in de Oude Oosterstraat 1 in de jaren '60

Historisch Centrum Leeuwarden

Leovardia, 2000-2018 | 2017 | | pagina 38