De foto van een stel danslustigen op de boven zaal van café-restaurant De Nederlanden (Leo- vardia 52, pagina 30) is niet, zoals in het bijschrift staat, gemaakt tijdens een rock 'n' roll-avond. Ook is deze plaat hoogstwaar schijnlijk niet geschoten in 1953, zoals dat zelfde onderschrift meldt. En de foto is al helemaal niet genomen in 1963, zoals de re dactie van dit blad stelde in een rectificerend bedoeld naschrift bij een ingezonden stuk van ondergetekende (Leovardia 53, pagina 37). Ook niet in of rond 1956 trouwens, zoals ik in die bijdrage opperde. Dit alles zegt Henk de Jonge (81), schrijver in de januari-Leovardia van een artikel (waarbij de bewuste foto is geplaatst) over de dans avonden, die in de jaren vijftig en zestig door en voor de toenmalige Leeuwarder jeugd op touw werden gezet in genoemd etablissement aan de Zuiderstraat. En De Jonge weet waar over hij praat, want hij was nauw betrokken bij de organisatie van deze avonden en trad er bovendien op als discjockey. De foto's bij dit verhaal komen weliswaar uit zijn collectie, maar de bijschriften zijn volgens hem door de Leovardia-redactie vervaardigd. In ons contact naar aanleiding van zijn arti kel bevestigde Henk de Jonge mijn vermoeden dat de foto geen sfeerimpressie is van een rock 'n' roll-avond in De Nederlanden. Volgens hem wordt er zeker niet gerockt en geswingd op deze afbeelding van een dansavondje op de bovenzaal. Dat ben ik met hem eens. De paar tjes op de foto houden zich zo te zien bezig met stijfjes stijldansen. Deze opname is ge maakt door fotograaf Struiksma uit Huizum, zo weet De Jonge nog. Een andere reden voor mijn twijfel, bij le zing van het verhaal, of de foto een beeld geeft van een rock 'n' roll-avond was het in het on derschrift vermelde jaartal: 1953. Bij mijn weten was de rock 'n' roll toen namelijk nog niet tot ons land doorgedrongen. Maar veel scheelde dat niet, begrijp ik van Henk de Jonge: "In 1954 draaiden we al enkele platen van Bill Haley". Hij noemt onder meer Shake Rattle and Roll en DimDim The Lights, beide inderdaad in dat jaar verschenen in Amerika. Met het eerste nummer was De Nederlanden er vroeg bij, want hier werd dat volgens mij pas een hit in 1955. Henk de Jonge is er overigens vrijwel zeker van dat de foto niet in 1953 is genomen, maar in 1954. In laatstgenoemd jaar gingen de dans avonden in De Nederlanden, waarmee in '53 was begonnen, blijkens zijn artikel enige tijd verder onder de vlag van The Modern Music Club. Deze was opgericht door De Jonge, samen met Henk Smidt en Alle Eisma (zoon van Piet Eisma, de eigenaar van het café). En aangezien Henk Smidt volgens De Jonge op de foto staat - op de achtergrond als discjockey, links op het toneeltje met de gordijnen - moet die plaat naar zijn idee wel haast in 1954 zijn geschoten. In mijn onschuld lanceerde ik in de vorige Leovardia nog de gedachte dat de foto mis schien in of om 1956 is gemaakt. Wellicht juist op het moment dat er een zogenaamd 'zwij- melplaatje' op de pick-up lag, gezien de keu rige, brave poses van de danspaartjes. Afgaan de op het geheugen van Henk de Jonge is ook dat dus niet het geval. Ik noemde 1956 vanwege de rellen in okto ber van dat jaar bij de vertoning van de film Rock around the Clock in bioscoop Cinema Palace aan de Wirdumerdijk. Op dat moment was het gelijknamige nummer van Bill Haley His Comets voor de bezoekers van De Ne derlanden volgens Henk de Jonge al 'oude koek'. Reeds in 1955 draaide hij er 'die bakelie ten 90 toerenplaat volkomen grijs. Drie keer op een avond minimaal'. Rock around the clock was hier toen maar 'mondjesmaat verkrijg baar', aldus De Jonge, 'want de Nederlandse muziekwereld probeerde zoveel mogelijk tegen te houden.' Peter Bruinsma, Leeuwarden LeoVor^t^i. Verwarring over foto van dansavond in De Nederlanden

Historisch Centrum Leeuwarden

Leovardia, 2000-2018 | 2017 | | pagina 40