O LeoVor^t 4 6 ppriOE EL. ^hU-C-K. £m$ hj i,Jtr *w Jlp hl I IF J -U pM ju <i DtRECTIË'VAN-FRlÊSLANDT Gedocumenteerde weergave van de in 1643 ten behoeve van de in 1653 bij de slag van Nieuwpoort vergane convooier Prins Willem door Jacob Noteman gegoten '6-ponder', die wordt bewaard in het Fries Scheepvaart-museum te Sneek Collectie Nico Brinck Noordzee, dat enige jaren geleden pas onder mijn ogen kwam. Er waren al door de visser een paar foto's gemaakt, maar het kanon was verkocht en verdwenen. Ik herkende het met een als een product van Hans Falck, omdat zijn naam te lezen is op het stuk. Ik heb er jaren op moeten wachten maar enige tijd gele den kreeg ik foto's toegestuurd met het ver zoek om informatie: het kanon was eindelijk weer gevonden. Hetzelfde kanon op een nieuw vervaardigd affuit, zoals het tegenwoordig in het Fries Scheepvaart museum wordt tentoongesteld Collectie Nico Brinck IJL. Afbeeldingen van de eveneens door Jacob No teman in 1643 gegoten '6-ponder' die in Florida is beland Collectie Nico Brinck

Historisch Centrum Leeuwarden

Leovardia, 2000-2018 | 2017 | | pagina 6