Oorlogsjaren L c ovar3 ïa, 11 Eind oktober 1937 was ook de complete ver bouwing van het hoofdgebouw gereed en kreeg het etablissement het huidige aanzien. Dat wil niet zeggen dat het nu gebeurd was met de vernieuwingen, want drie jaar later in september 1940 worden de grote zaal en an dere zalen gemoderniseerd. Tijdens de oorlogsjaren ging ook het leven in de Groene Weide min of meer normaal door. In de weekenden traden orkesten, dansers en andere artiesten op. Opvallend is het grote aantal bijeenkomsten van Duitsgezinde orga nisaties en verenigingen. In april 1941 was er een 'Weermachtsconcert' met bal na. Later kwam er overigens een dansverbod. Of de richtingaanwijzer geplaatst in de rotonde op de hoek van Harlingerstraatweg en -singel met onder andere de tekst: 'Gaststatte für die Wehrmacht en Wehrmachts Parkplatz' op de Groene Weide betrekking heeft? Ze wijst wel in die richting. Groot succes hadden ook de optredens van de Leeuwarder elektricien Geert van Keulen die optrad onder zijn artiestennaam Kara el Hammed. Meer dan vijftig keer trad hij op in de Groene Weide als 'telepaat'. Hij kon mensen (en dieren!) onder hypnose brengen en laten puffen van de hitte en rillen van de kou. Konij nen en kippen haalde hij bij poelier De Jong in de Sint Jacobsstraat. De grote zaal zat dan propvol. 'Ik kon, wanneer ik de mensen op rijen zette, zo'n 380 man bergen' vertelde de heer Bartstra aan journalist H.W. Keikes in 1967. Granite Club en Cadiclub Na de bevrijding werd de Groene Weide door de Canadezen als Granite Club in gebruik ge nomen. De club maakte deel uit van de Y.M.C.A. In december 1945 vertrokken de Ca nadezen en namen Nederlandse soldaten het gebouw gedeeltelijk over, de zogenaamde Ca- diclub. Per 15 januari 1946 werd de Groene Weide voor het publiek heropend. In oktober 1946 werd de Cadiclub opgeheven en kwam de bovenzaal weer ter beschikking als dancing. Al redelijk snel daarna fungeerde de zaak weer Ntg. S. i. Wsifcis. 11b Horliiigersinge!. Lifitë UW ARDEN. De Harlingersingel uit circa 1910, met links het café annex stalhouderij de Groene Weide als vanouds. Zij het dat eigenaar Bartstra we gens een te vriendelijke houding tegenover de bezetters voorlopig moest toestaan dat de Groene Weide werd beheerd en geëxploiteerd door iemand die door de overheid was aange- steld. Op 21 december 1947 deed het Tribunaal een definitieve uitspraak: na het betalen van een boete van fl. 10.000 kon Bartstra per direct weer over zijn eigendom beschikken. Vele ver gaderingen, uitvoeringen en dergelijke wer- Cafc ,,de Groeoeweide" Vrouwenpoort Leeuwarden De familie de Jong, in 1913 voor de deur vereeuwigd. Let op de vele kapwagens

Historisch Centrum Leeuwarden

Leovardia, 2000-2018 | 2018 | | pagina 11