FOKKERS, Benliartl Rijteen. BEZINT EER GIJ BEGINT. LcoVar^t<a.l£ Foto uit 1965. Bakker Vonk levert af Foto: Sj. Andringa vakbonden, bedrijven en dergelijke hielden hier hun bijeenkomsten. Met ingang van 1962 was de Groene Weide op zondag gesloten, dit 'tengevolge van de bekorting der werkweek' zoals Bartstra per advertentie meedeelde. Elfstedentochten Leendert Bartstra is maar liefst 35 jaar eigenaar geweest van de Groene Weide. In zijn tijd fun geerde het gebouw ook als hoofdkwartier van de Elfstedenvereniging tijdens de tochten van 1933, 1940, 1941, 1942, 1947, 1954, 1956 en 1963. Bij de laatste barre tocht was de finish niet meer op de stadsgracht voor de Groene Weide maar op de Grote Wielen. Winnaar Reinier Pa ping werd echter wel na zijn aankomst overge bracht naar de Groene Weide waar hij liggend in het bad van chef Woldendorp kon bijkomen van zijn ontberingen. Later kregen hij en zijn vrouw een maaltijd voorgeschoteld door het echtpaar Woldendorp en kon Paping zich zelf terug zien op de televisie in de huiskamer. Nieuwe eigenaren Eind september 1964 verkoopt Bartstra het pand aan bierbrouwerij De Drie Hoefijzers. Teun Havinga exploiteerde de zaak. Een half jaar later neemt hij het pand over van de brou werij om enkele maanden later in april 1965 het pand over te doen aan de N.V. Gebr. Fer- werda die behoefte had aan een betere plek den in de diverse zalen gehouden. Schrijver dezes herinnert zich vooral de schoolfuiven op zaterdagavond. De maanda- genda van april 1964 in het blad Leeuwarder Gemeenschap laat zien dat er die maand 23 bij eenkomsten waren in de Groene Weide. In het cafégedeelte examineerden rijexaminators hun leerlingen die vanaf het parkeerterrein hun examenrit moesten doen. Verenigingen, „Upnstear de liboweor", dcudvmblei- KQtJQBLDED. Welnu, hum 1 Etaanüo Hongfiien. Ik zwaarte en diepte. Ik heb We het bette lokmateriaal wat krftjbaar ie, Tawit dat U dl t op prijs stall. Dekuur kan vooraf bespro ken worden. Ruime stalling voor Merrie* met veulens. De Hengsten staan ter &i:ktnp in Café Groene Weide", Le;nwarden Thane I* bit tijd Uw Herrie* te laten dekken. Denkt en den buitenland' icbea handel: deze vraagt iet Uw Htrri*a bij neven- Lf U de gewilde kleuren, r In Friesland geïmporteerd In het Befgieclie ras ver- .loning Albert", Advertentie Leeuwarder Courant 1921 voor haar automaterialenhandel, die tot dan aan de Eewal gevestigd was. Naar verluidt was de laatste bijeenkomst die Havinga organi seerde het kampioensdiner van bestuur, direc tie, technische staf en spelers van SC Cambuur die die middag in Apeldoorn gepromoveerd was door DFC te verslaan. Gelukkig liet Fer- werda de naam Groene Weide op het dak staan. In 1988 wordt kantoorinrichter Hilarius uit de Weerd de nieuwe eigenaar van het gebouw. Zeven jaar later trekt Repro Duck (kopieercen trum) bij Hilarius in. In 2004 vertrekt Hilarius uit de Groene Weide. In 2007 neemt grafisch bedrijf KSBuurke Repro Duck over en vestigt zich in het nog steeds zo fraai gelegen gebouw. Wie weet wordt de wens van LC-columnist Pieter de Groot ooit nog eens werkelijkheid (LC 25 augustus 2007). Hij schreef: 'Wordt het geen tijd voor een tweede leven van de Groene Weide, dat zo centraal gelegen is tussen de top attracties 1 en 2, Oldehove en Us Mem, en tegenover topattractie 3, jachthaven de Prin sentuin? Eeuwig zonde dat deze fantastische plek 'bezet' wordt gehouden door een bedrijf dat overal in de stad kan zitten.' Teun Havinga Collectie familie Havinga

Historisch Centrum Leeuwarden

Leovardia, 2000-2018 | 2018 | | pagina 12