12 Lokaal met afschuifbaar dak, 1954 Al snel bleek dat door de kuur van enkele maanden de kinderen als zij weer op de eigen school terug kwamen, teveel achterop waren geraakt en daardoor bleven zitten of zelfs een klas terug moesten. Om die reden werd een lighal gebouwd, met plaats voor zo'n vijftien kinderen, een schoolgebouw geplaatst en een onderwijzeres benoemd. Deze Buitenschool werd in 1930 in gebruik genomen. In de lighal rustten de kinderen en per dag gingen ze drie uur naar de school. De resultaten waren opval lend. Kuren in de buitenlucht in combinatie met de ruime voeding maakten de kinderen fysiek weer sterk. Sinds de aanstelling van een leerkracht, die samenwerkte met de klasse-on- derwijzer(es}, konden de kinderen na ontslag zonder problemen aansluiten bij het niveau van hun klasgenoten. Het leren bleek tevens een gunstige invloed te hebben op het kuren zelf. Openluchtschool Leeuwarden Begin 1943 startte - enigszins geruisloos - in een klein gebouw de eerste openluchtschool van Leeuwarden, erkend door het departe ment van Onderwijs. De Vereniging Parkher stellingsoord (het schoolbestuur) koos voor een bescheiden openingshandeling opdat de bezetter zich afzijdig zou houden. De school was een vervolg op de in 1930 gestarte school met een leerkracht voor een kleine groep (zes a acht) kinderen. Het aantal schoolgaande kin deren werd geleidelijk groter. Een houten ge bouwtje op het terrein van Parkherstellings oord, tot dan gebruikt als schilderswerkplaats, werd verbouwd tot school. Gebouw(tje) en inrichting waren 'simpel doch eenvoudig', maar toch ruimte biedend aan 45 leerlingen en twee leerkrachten (juf frouw Adema en het hoofd van de school, meester Meijer). Aan de zuidkant had het ge- bouw een grote glaswand waarvan de ramen het hele jaar open stonden. 'De kinderen wen nen er aan en kleeden zich nauwelijks warmer dan hun kameraadjes op gewone scholen. Al leen midden in de winter wapenen ze zich met warme kruiken, dekens enz. Gelukkig zijn er dit jaar kolen toegewezen' (Leeuwarder Koe rier 18 december 1945). Het ging niet alleen meer om tbc-patiënten. Het ging om zwakke kinderen die veel buiten lucht behoefden, om gezondheidsredenen het gewone schoolleven niet konden volgen en speciale verzorging en voeding nodig hadden. Het leerplan was iets gematigder dan van ge wone scholen en vooral op de praktijk inge steld. Kinderen speelden en werkten veel buiten. Qua voeding was er veel melk, vettig heid en levertraan. Qua verzorging medische begeleiding, heilgymnastiek, eventueel spraaklessen, hoogtezonbehandeling en der gelijke. 'De kinderen worden eenmaal per week gebaad en gestofkamd. Een gediplo meerd kinderverzorgster heeft bij dit alles de leiding.' De schoolarts bepaalde wanneer de kinde ren weer naar de gewone school terug moes ten. De gemiddelde verblijfsduur op de openluchtschool was toch wel een jaar. Gemiddelde dagbesteding 1952: 9.00 Binnenkomst en melk 9.10 Onderwijs 10.10 Boterham plus fruit 10.20 Speelkwartier 10.30 Onderwijs 11.50 Handen wassen e.d. 12.00 Warme maaltijd 12.50 Tanden borstelen 13.00 Rust 14.30 Boterham plus fruit 14.45 Speelkwartier 15.00 Onderwijs 16.50 Boterham 17.00 Naar huis of sanatorium Nieuwe lokalen Begin jaren vijftig kwamen er plannen voor een uitbreiding en vernieuwing. Uitbreidings plannen omdat het aantal leerlingen voortdu-

Historisch Centrum Leeuwarden

Leovardia, 2000-2018 | 2018 | | pagina 14