Prinses Beatrix met dr. E. Hijmersma, voorzitter van de Buitenschool, bij de opening in 1961 Foto: Anneke Bleeker Het openluchtlokaal werd door de vereniging Leeuwarden Parkherstellingsoord beschouwd als het begin van nieuwbouw van een com plete school: met zes klassen, een keuken, lig- hal, behandelkamer et cetera. In 1956 werd een verzoek tot medewerking voorgelegd aan de gemeente. Noodzaak voor nieuwbouw werd erkend. De school was veel te klein en het houten gebouw was in slechte staat. In april 1959 keurde Den Haag de plannen voor nieuwbouw goed en kon snel met de bouw begonnen worden. Opnieuw was archi tect Baart sr. verantwoordelijk voor het ont werp. Het totale complex telde bijna 12.000 m2, circa 170m x 72m, qua maat grofweg ver gelijkbaar met het Zaailand van de jaren vijf tig. Ook dit gebouw is ontworpen op de com binatie van onderwijs en zorg. Allesbehalve compact met een overmaat aan verkeers ruimte, met zelfstandigheid van elke vleugel en met veel ruimtelijke kwaliteit van binnen- en buitenruimten. De diverse vleugels werden zoveel mogelijk op het groen en op het zuiden georiënteerd ten behoeve van de lichtinval en rechtstreeks uitzicht (lees inkijk) op een ander lokaal werd voorkomen. De onderlinge af stand was zodanig dat bij lessen in de open lucht er geen sprake was van geluidsoverlast. Het gymnastieklokaal bevond zich in een af wijkende vleugel binnen het complex. Aan de achterzijde van het magazijn stond een recht hoekige, in baksteen uitgevoerde toren met een klok. Tegen de oostgevel was in 1963 een roodkoperen plastiek aangebracht naar ont werp van de Friese kunstenaar Chris Fokma. In totaal waren er drie eenheden met tel kens twee lokalen (mét roldaken), knutsel- ruimtes en eetvertrekken}. De drie blokken waren door gangen met veel glas verbonden met een centraal gebouw met keukens, admi nistratie, medische ruimtes, therapiezaal en was- en douchegelegenheid. Rondom de school een parkachtige setting, met een vijver, een schooltuin en een Zweedse speelplaats 'waar alles mag'. Bij elke klas was een soort huiskamer voorzien, waar de kinderen met hun eigen groep aten in een eigen leefge meenschap. Een huiselijke sfeer werd nage streefd, juist ook omdat de kinderen lange dagen op school doorbrachten. Per klas kwam er een aparte speelplaats en een eigen lighal. Verschillend gekleurde tegeltjes in de gangen markeerden de diverse klassen. Nieuwe school Bij de oplevering in 1961 was de Buitenschool de grootste school in Nederland, natuurlijk mede door de (bijna) volledige gelijkvloerse uitvoering. Een daarmee samenhangende pri meur was dat leerlingen, onderwijzend en overig personeel gebruik konden maken van enkele autopeds om de 135 meter lange gang mét 'zijstraten' gemakkelijker en sneller te kunnen doorkruisen. De achtergelaten lokalen (barakken) werden benut door de LOM-school. Op 14 september 1961 stelde prinses Beatrix de nieuwe Buitenschool officieel in gebruik door op de elektrische schoolbel te drukken. Tijdens de bezichtiging van het gebouw mocht zij het dak van lokaal 4 een eindje openen. Een klus die door burgemeester Van der Meulen voltooid werd. Dat genoegen werd later op de dag ietwat teniet gedaan toen bleek dat CdK Linthorst Homan per ongeluk met de jas van de burgemeester was vertrokken... In de jaren zestig had de Buitenschool een topbezetting, met ruim 120 kinderen, van wie iets meer jongens dan meisjes.

Historisch Centrum Leeuwarden

Leovardia, 2000-2018 | 2018 | | pagina 16