L i ÏA, 1Ü In 1897 was Hidde Njland burgemeester van Pier Pander maakte deze buste van Paul Kruger, te "Oud-Dordt". Dit was een soort re-enactment zien in het Pier Pander Museum van Dordrecht in de zeventiende eeuw. N'jland mocht als 'burgemeester' een toespraak houden voor twee eregasten: koningin Wilhelmina en koningin-regentes Emma Collectie Regionaal Archief Dordrecht Seri oraals BOTHA en DE LA RET te Dordrecht, ten Huize HIDDE NIJLAND, op 1 October <902. Hidde Nijland zorgde er ook mede voor dat in 1901 een album van de Dordrechtse kunst kring werd aangeboden aan Willem Johannes Leyds, gezant van de Boerenrepubliek Trans vaal. Het album had 65 bladen met autografen, tekeningen, aquarellen en andere bijdragen van leden en enkele niet-leden, onder wie Frans Lebret, C. Th. Van Deventer, Ed. Erdel- mann, Willem Kes, Herman Gunneweg, Albert Plasschaert, Willy Sluiter, Arnold Spoel, Jan Veth en Hidde Nijland en diens zoon Dirk Hidde. Na de Tweede Boerenoorlog werden de laat ste overgebleven Boerenrepublieken door de Britten geannexeerd. Daarmee ontstond de vraag of de collectie teruggegeven moest wor den en aan wie. De collectie moest teruggaan naar 'het volk van Zuid-Afrika' maar het was niet helemaal duidelijk door wie zij vertegen woordigd moesten worden. Er volgden vele ju ridische procedures en Hidde Nijland stelde harde eisen. Het duurde tot 1920 voor de col lectie terugkwam in Zuid-Afrika. In of rond 1916 verhuisde Nijland naar Den Haag. Van 1907 tot 1915 was hij voorzitter ge weest van de Vereniging Dordrechts Museum, en bij wijze van afscheid schonk hij het mu seum een aantal werken van kunstenaars als Sluiter, Breitner en Toorop. Daarnaast gaf hij een aantal werken in bruikleen. Ook in Fries land kreeg men kunstwerken van Hidde Nij land. Zo had hij in 1913 een borstbeeld van een acrobaat geschonken, gemaakt door Lourens Alma Tadema, en in 1917 bood Nijland zijn verzameling Hindelooper kunst aan de ge meente Hindeloopen aan. Voorwaarde was wel dat die voorwerpen tentoongesteld zou den worden in het oude stadhuis uit 1683. Op 16 juli 1919 werd zo het Museum Hidde Nij- land Stichting geopend. De naam is een blij vende herinnering aan deze belangrijke kunstverzamelaar. Hij overleed in 1931 op 77- jarige leeftijd. Zijn zoon Dirk Hidde Nijland werd een bekende kunstschilder. N'jland staat geheel rechts Collectie Regionaal Archief Dordrecht

Historisch Centrum Leeuwarden

Leovardia, 2000-2018 | 2018 | | pagina 21