Het einde van Nederlands oudste platenzaak Sian Wierda Na goed 93 jaar viel in Leeuwarden het doek voor de oudste platenzaak van Ne derland: Poortmusic. De twee zussen Jea- nette Sambrink-Wilkes (1960) en Sophie Kooistra-Wilkes (1969) sloten op 1 januari 2018 definitief hun muziekwinkel aan de Voorstreek. De wortels van Poortmusic liggen niet in Leeuwarden, maar aan de Voorstraat in Harlingen. Daar begon Haring August Poort (1903 1972), bekend als Harry, in 1924 een muziek winkel. Hij kwam uit een ondernemend gezin. Naast zijn vader dreven ook vier broers een zaak in deze stad. Harry werd specialist als het om grammofoonplaten ging en ver kocht ook draagbare 'spreekmachines' (kof fergrammofoons). De meeste grammofoon naalden moesten snel worden vervangen om grijsdraaien te voorkomen, daar zat een goede handel in. Vanaf 1927 bracht Poort elke maand een Gramophoongids uit. In één van de oudste gidsen beveelt Poort 'nieuwe Amerikaansche dansplaten' aan, zoals Take your Finger out of Your Mouth van trompettist Phil Napoleon. 'In verschillende landen houdt men er speci ale gramophoon-concertzalen op na. Zoover zijn we in Holland niet. Doch komt U bij ons: wij spelen U gratis alle gewenschte platen voor!' In de etalage lagen kleine instrumen ten zoals mondharmonica's en fluiten, ach terin de winkel was een showroom met grotere spullen zoals accordeons en grammo foons. Sophie Kooistra-Wilkes: 'In 1937 schreef Poort zich in Leeuwarden in, hij zag daar meer perspectief. Poort was er de eerste die bakelieten platen verkocht, maar had ook nog instrumenten en bladmuziek te koop.' Poort liet speciale luistercabines installeren, waar sommige 'klanten' misbruik van maakten door er stiekem lp's in mee te smokkelen. Poort vernieuwde In Leeuwarden werd de zaak bekend door de bioscoopreclame: Hest ut hoort, 't is un plaat fan Poort. Harry woonde boven zijn winkel en bouwde een goede reputatie op in de stad, maar hij werd langzaamaan ouder. 'In augus tus 1967 kochten mijn ouders de winkel van hem. Zij behielden wel de naam Poort', vertelt Sophie. Haar ouders Jeep Wilkes (1928-1996) en Swanny Hemmes (1933) hadden daarvoor een muziekwinkel in Dokkum: De Artiest. Oorspronkelijk kwamen zij uit Groningen. 'Het was wennen in Friesland. "Hast ek 'n nuddel?" snapten ze niet en ook "oargelmu- Het pand van Poorts Muziekhandel in 1955 syk" was een onverstaanbaar woord', zegt So phie. Het echtpaar Wilkes voer een andere koers dan de oude eigenaar. 'Poort verkocht ook snaren en bladmuziek, maar daar werd mijn vader helemaal gek van.' In plaats daar van besloot Wilkes radio's en platenspelers aan te bieden. 'Poort zag daar helemaal niets in', weet Sophie. Maar in één weekend ver kocht haar vader twee platenspelers en een stel luidsprekers, waarmee hij 300 gulden verdiende. 'Daar zou je erg veel bladmuziek voor moeten verkopen. Toen zag Poort ook in dat het een goede keuze was.' Harry Poort kon moeilijk afscheid nemen van de winkel en bleef nog lang bijspringen. Nadat Poort in maart 1972 overleed, sprak het echtpaar Wil kes in een rouwadvertentie zijn waardering uit: 'Wij verliezen in hem een Vader.' In 1977 volgde een grote verbouwing. Toen werd ook het pand Korfmakersstraat 7 bij de winkel getrokken. 'Het interieur was heel retro. Er lagen toen nog sigaretten voor de klant op tafel, dat was beleefd.' Sophie heeft talloze herinneringen aan deze tijd. 'Wij had den een konijn, dat mocht 's nachts door de winkel lopen. Maar het beestje vrat kabels door en de dag erna konden wij geen muziek afspelen.' De jaren tachtig waren succesvol en de winkel had zo'n tien man personeel. 'Mijn moeder wilde eerst niet met cd's beginnen', vertelt Sophie. Maar toen ze op bestelling een doosje cd's aanschafte dat bij de kassa kwam te liggen, bleek men het reuze interessant te vinden. Vroeger werd er veel klassieke mu ziek verkocht. 'In mijn begintijd verkochten wij rond Pasen jaarlijks wel drie- tot vierhon derd opnames van de Matthauspassion.' De zussen Wilkes 'In 1979 is mijn zus Jeanette in de winkel be gonnen als hulp, tien jaar later ben ik zelf in gestapt', zegt Sophie. 'We kregen geen zakgeld, we moesten ervoor werken.' Het

Historisch Centrum Leeuwarden

Leovardia, 2000-2018 | 2018 | | pagina 26