L c ovar3 ïa, 11 echtpaar Wilkes droeg de winkel over aan de dochters en schoonzoon Hans ging zich be zighouden met de boekhouding en de hifi-af- deling. Langzaamaan werd er meer via webwinkels verkocht. In 2017 namen de zussen de beslissing het heft in eigen handen te houden en de winkel te sluiten. 'We twijfelden erg, maar we wilden niet vastzitten in ons familiebedrijf als we het pand ooit kwijt wilden', legt Sophie uit. 'Veel oudere mensen herinneren hun eerste singletje, maar tegenwoordig downloadt men Twee vertrouwde gezichten van platenzaak Poort: de gezusters Jeanette Sambrink-Wilkes en Sophie Kooistra-Wilkes Collectie familie Wilkes Het interieur in 1976 Collectie familie Wilkes alles.' Tijden veranderen. 'Het is wel een rouwproces, hoor', biecht Sophie op. 'Toen het in de krant stond was het ineens zo defi nitief. Maar de reacties waren een warm bad, ik heb het nog nooit zo druk gehad.' De slui ting van de winkel was voor velen een teleur stelling. 'We hadden een vaste klant van 98 jaar oud, die altijd in zijn scootmobiel kwam. Ik heb hem zelf maar over de sluiting verteld, vóórdat het in de krant stond. "Wat stom!", zei hij. Dat doet wel pijn.' Monumentale gebouwen Hoewel de voorgevel van de winkel anders doet vermoeden, kennen de panden waarin Poorts muziekhandel tachtig jaar gevestigd was al een lange geschiedenis. Achter de voorgevel zit een diepe lappendeken van ruimten verstopt. Op de plaats van de winkel stond in 1587 een huis 'daer de gulden Leerse wthangt' (waar een vergulde laars op een uit hangbord hing). In 1632 liet de rijke laken koopman Goslijck Pieters Scheltinga er een nieuw huis bouwen. De achtergevel bestaat nog steeds en de zijgevel is gemetseld van ze- ventiende-eeuwse geeltjes. Rond 1655 kocht de familie Scheltinga ook het achterhuis, waar ook nieuwbouw kwam. Als dakkapel bracht men een Vlaamse gevel aan, waarbij de voorgevel doorloopt in dezelfde lijn als de dakkapel. Het is de enige in Leeuwarden. Rond 1700 was hier een Jezuïetenkerk op de bovenverdieping gevestigd. Door de Refor matie waren katholieke godshuizen slechts gedoogd op verborgen plekken. Pas in 1782 waren de panden geen familiebezit meer. In 1963 verving Harry Poort de oude pui door een nieuwe etalage. Wilkes kocht in 1972 Korfmakersstraat 7 erbij, wat tegen het diepe pand van de Voorstreek ligt. In 1977 werden de panden aan elkaar geplakt zodat er een grote winkel ontstond. Ze zullen nu wor den verbouwd tot een winkel en tien apparte menten. Vastgoedontwikkelaar Jan de Boer uit Assen heeft er plannen voor laten maken door Urban Climate Architects. In het oudste deel (Voorstreek 6-8), dat een rijksmonument is, zijn nog balken en andere sporen uit de ze ventiende eeuw te vinden.

Historisch Centrum Leeuwarden

Leovardia, 2000-2018 | 2018 | | pagina 27