Een leven lang brandbestrijder Commandant Van Meegdenburg sliep toen de Frieslandhal brandde LcoVar^t-A.l£ Ger Bosklopper Gert van Meegdenburg sliep die nacht als een roosje. De organisatievoorzitter was dik tevreden over de geslaagde sinterklaas intocht, eerder die dag in Leeuwarden. Nog diezelfde nacht, van 23 op 24 novem ber 1996, brandde de Frieslandhal af. Een grote brand, die nog bij duizenden stadge noten op het netvlies staat. Maar hij, de brandweercommandant van Leeuwarden, wist van niets. Oud-brandweercommandant Gert van Meeg denburg Collectie Gert van Meegdenburg was komisch.' Hoe heeft dit kunnen gebeuren? 'Na afloop van de sinterklaasintocht hadden we een receptie voor vrijwilligers en sponso ren in schouwburg De Harmonie. Er waren wat toespraakjes, ik sprak zelf ook. Ik had geen dienst, maar ik had mijn pieper wel bij mij. Tijdens die receptie had ik die pieper uitge schakeld. Maar later ben ik vergeten om dat ding weer in te schakelen. En mobiele tele foons hadden we nog niet.' Telefoontje De ochtend nadat het expositie- en veemarkt complex was uitgebrand, kreeg Van Meegden- burg thuis al vroeg een telefoontje van de bevelvoerder bij de brand. Hij wilde voorko men dat zijn baas het nieuws van een buiten staander zou horen. 'Waar zat jij toch, vroeg hij. We hebben je gebeld en opgepiept, maar je reageerde helemaal niet.' Van Meegdenburg nu: 'De jongens konden het ook zonder mij prima af. Commandant van dienst Rien van de Ven heeft die klus uitstekend geklaard. Door zijn aanpak - vooral de vroegtijdige uitrol van slangen om bluswater uit het nabijgelegen Van Harinxmakanaal te halen - is nog grotere schade voorkomen.' Eerder dit jaar vertelde Van Meegdenburg (74) in het Historisch Centrum Leeuwarden (HCL) van zijn brandweerervaringen. Enkele dagen later was hij graag bereid, thuis op de praatstoel, een aantal zaken te preciseren en nog andere anekdotes toe te voegen. Want vormde de bril die hij als 24-jarige sollicitant in 1967 droeg echt geen probleem om brand weerofficier in Leeuwarden te worden? 'De keuringsarts vroeg er wel naar, want in de ad vertentie had gestaan: de sollicitant mag geen bril dragen.' Maar de arts vond de eis onzining. Van Meegdenburg: 'Als je door de rook toch niks kunt zien heb je ook geen bril nodig. En ik werd goedgekeurd.' Voorbeeldkorps Na zijn benoeming ging Van Meegdenburg meteen naar de tweejarige rijksopleiding voor brandweerofficieren (de brandweeracademie) in Den Haag. Zijn salaris: 1101 gulden per Van Meegdenburg vergezelt Sinterklaas Collectie Gert van Meegdenburg 'an Meegdenburg, tussen 1967 en 2003 topman van de Leeuwarder en de Friese brandweer, kan er anno 2018 hartelijk om lachen. 'Ja, dat

Historisch Centrum Leeuwarden

Leovardia, 2000-2018 | 2018 | | pagina 32