L c ovar3 tA, 11 maand. 'Dat was veel geld. Ik betaalde 160 gul den voor mijn huurwoning in het Bilgaard.' Na afronding van de opleiding moest Van Meeg- denburg tenminste drie jaar in Leeuwarden blijven werken. 'Zo hebben we het afgespro ken. Mensen met die opleiding waren in het hele land veelgevraagd. Leeuwarden wilde na tuurlijk voorkomen dat ze wél de opleiding zou betalen, maar er geen profijt van had.' De brandweercommandant in spe was tijdens zijn opleiding weinig in Leeuwarden, maar hij gaf zijn ogen des te beter de kost bij de korp sen in Eindhoven en - vooral - Den Haag. 'Dat was een voorbeeldkorps, qua organisatie en materieel.' Het korps in Leeuwarden snakte in die jaren naar professionalisering. 'In feite was het toen weinig meer dan het klusjesbedrijf van de po litie', schetst Van Meegdenburg. 'De mannen moesten ook vlaggen ophangen, auto's repare ren en kerstbomen plaatsen.' In 1963 waren bij de bestrijding van de V&D-brand op de Nieu- westad serieuze tekortkomingen aan het licht gekomen, qua materieel, opleiding en organi- Brand in de panden van Bervoets en Vroom Dreesmann op 21 maart 1963 Foto: Leeuwarder Courant satie. Het ministerie van binnenlandse zaken gaf het gemeentebestuur opdracht orde op zaken te stellen. Dat was een kolfje naar de hand van Van Meegdenburg. Hij schreef een plan - gestoeld op zijn ervaringen in vooral Den Haag - en stapte ermee naar burgemeester Johannes Brandsma. Diens reactie, samenge vat: of Van Meegdenburg niet wat erg jong was om al zo'n grote broek aan te trekken? 'Nee, hoor, zeg ik. En bovendien', doelend op zijn leeftijd, 'het wordt elk jaar beter.' De burgemeester schaarde zich achter het plan en kreeg steun van wethouders en ge meenteraad. 'Brandsma is mijn held', zegt Van Meegdenburg. 'Die man was lastig voor zijn omgeving, maar recht door zee. Veel mensen durfden hem niet tegen te spreken.' Een uit zondering: 'Jaap Terpstra, directeur van de toenmalige gemeentelijke geneeskundige en gezondheidsdienst had daar helemaal geen moeite mee. Die was nergens bang voor. Hij maakte ook grapjes over Brandsma in diens bijzijn.' Pakhuis Rusland Wanneer Van Meegdenburg herinneringen op haalt aan 'memorabele branden' valt op dat zijn lijstje vermoedelijk afwijkt van dit van veel Leeuwarders. De Frieslandhal is al ge noemd. Een ander voorbeeld, dat veel stadge noten zich heel goed herinneren: de brand die in 1981 Pakhuis Rusland (en Odessa en Riga) verwoestte - met de tapijtenopslag van Schweigmann - was spectaculair en trok urenlang drommen publiek, dat vanaf de Noorderweg toekeek. 'Nauwelijks interessant, uit oogpunt van brandbestrijding. Inpakken en rustig laten uitbranden.' Hij bedoelt: rond het gebouw - dat niet viel te redden - was eenvoudig een cordon van brandweermannen op te stellen, die voorkwamen dat de vlam men oversloegen naar de aangrenzende be bouwing. Twee branden daarentegen zijn hem extra bijgebleven: het vuur dat in 1977 Miwaco (een kruising van de Hema en de Action) en tien andere panden op de Voorstreek verwoestte en de woningbrand op de Spanjaardslaan, 31 De spectaculaire brand in de voormalige graanpakhuizen Rusland, Odessa en Riga aan de Hoekstersin- gel op 28 februari 1981 Foto: Leeuwarder Courant

Historisch Centrum Leeuwarden

Leovardia, 2000-2018 | 2018 | | pagina 33