waarbij twee mensen om het leven kwamen: de 45-jarige bewoonster Jantina Westra en de brandweerman Jan Tinga. Miwaco was zijn testcase als brandweercommandant: de eerste, grote, onoverzichtelijke, brand. 'In de binnen stad. Daar lig je wakker van. Ben je bestand tegen de spanning, neem je correcte beslissin gen? Het ging goed. Trouwens, het is een won der dat toen geen doden zijn gevallen. Ik heb mensen over de daken zien vluchten.' Brand van niks De dood van zijn brandweercollega heugt hem als de dag van gisteren. 'Op 13 maart 1980. Die datum staat in mijn geheugen gegrift als ge- beiteld in steen. Het was eigenlijk een brand van niks. Het vuur was al grotendeels bestre den toen we hoorden dat er nog een kind bin nen zou zijn. Twee man gingen de trap op om te controleren, Jan Tinga en Anne Dekker. Toen ze bijna boven waren, werden ze plotse ling ingehaald door een gaswolk die spontaan tot ontbranding kwam. Dat gaf een drukgolf en een enorme temperatuurstijging, waar de be schermende kleding niet tegen bestand bleek. Dekker kon dwars door een raam naar buiten springen en is door collega's opgevangen. Hij was te heet om beet te pakken.' Lichamelijk liep deze brandweerman geen schade op. Maar in latere jaren bleek hij aan de gebeurtenis een zogeheten posttraumatische stressstoornis (PTSS) te hebben overgehou den, destijds een tamelijk onbekend ver schijnsel. Een externe deskundige attendeerde de korpsleiding op deze verklaring voor zijn veranderde ('cynisch') gedrag. 'Met hulp van een psychiater is hij langzaam weer bij de wal opgeklauterd.' De inspectie voor het brand weerwezen deed onderzoek naar de dood van Tinga en concludeerde dat de brandweer niets viel te verwijten. Van Meegdenburg: 'Brand kun je nooit vertrouwen. Het is een dyna misch proces. En honderd procent veiligheid bestaat niet.' De ravage na de verwoestende brand die was ontstaan in de Miwaco aan de Voorstreek op 16 juni 1977. Op de foto de situatie gezien vanuit de Sacramentsstraat Foto: Friesch Dagblad

Historisch Centrum Leeuwarden

Leovardia, 2000-2018 | 2018 | | pagina 34