L c ovar3 ïa, 11 Van links naar rechts wethouder Geert E'jgelaar, loco-burgemeester Joop ten Brug en brand weercommandant Gert van Meegdenburg tij dens de allesverwoestende Miwaco-brand aan de Voorstreek op 16 juni 1977 F-16 Complimenten zijn er zelden voor het brand weeroptreden. 'Schrijft de pers dat de brand weer niet kon voorkomen dat het gebouw uitbrandde.' Hij ervaart zo'n formulering als een kleine ergernis: 'Correcter zou zijn te schrijven dat wij hebben voorkomen dat het vuur panden in de naaste omgeving heeft ver woest.' Klachten zijn er een enkele keer wél. Van Meegdenburg refereert aan de komst in 1979 naar de vliegbasis Leeuwarden van de F- 16, waar de actiegroep Onkruit tegen in het ge weer kwam. Hij gnuift nog als hij er aan terugdenkt. 'Het was fantastisch, om je dood te lachen.' Het begon, als altijd, met een melding. 'Auto in brand bij de vliegbasis. Wij er naar toe. We wisten niets van een eventuele actie. Op de Velstraweg zaten actievoerders rond die auto, versperden de weg en wilden voorkomen dat wij dat vuur blusten. Er werd getrokken en ge duwd aan de commandant. Dat namen onze 33 Van Meegdenburg in duikersuitrusting Collectie Gert van Meegdenburg jongens natuurlijk niet. Die zetten dus de straal op de demonstranten. Iemand uit het bergingsautootje van de politie sloeg een de monstrant met de stokken van zijn eigen spandoek op zijn donder. En opeens was ook de NOS ter plaatse om alles te filmen. Er kwa men zeventien klachten over ons optreden. Negatieve beeldvorming. Collega's elders in het land vroegen hoe we het in ons hoofd had den gehaald om een demonstratie uiteen te spuiten. Tegenwoordig zouden we dit fake news noemen.' Onderzoek volgde. Conclusie: de demonstranten hadden het optreden over zichzelf afgeroepen. Van Meegdenburg: 'Eigen schuld, dikke bult.' Viertaktmotor Zijn hele leven heeft hij de brandweer ge diend. 'Terwijl dit echt geen jongensdroom is geweest', weet Van Meegdenburg. Hij wilde iets 'in de techniek' doen, was te jong voor de 'ambachtsschool', belandde op de mulo waar hij al in de eerste klas leraren de werking van een viertaktmotor kon uitleggen. Via deze Brand in de Frieslandhal op 23 november 1996 omweg ging hij alsnog naar de hts en liep stage in de Mauritsmijn te Geleen. 'Achthon derd meter onder de grond zaten we. Allemaal hydrauliek en pneumatiek, geweldig.' Hij kon er een baan krijgen, weigerde en kreeg even later bij de luchtmacht belangstelling voor brandbestrijding. Samen met andere dienst plichtigen was hij voorbestemd om brand weerofficier te worden. 'We vonden het niks. We hebben nog geprobeerd er onderuit te komen.' Maar een enthousiaste onderofficier wist toch zijn belangstelling te wekken. Blussen deed Van Meegdenburg alleen tij dens zijn opleiding in het leger en op de brandweeracademie. 'Blussen was mijn func tie niet in Leeuwarden.' Hier was hij vooral or ganisatieman. Maar ook dit werk bleef vooral aantrekkelijk voor mensen die - in de woor den van Van Meegdenburg - houden van 'een beetje spanning en avontuur, niet weglopen voor problemen en kiezen voor een no-non sense aanpak',

Historisch Centrum Leeuwarden

Leovardia, 2000-2018 | 2018 | | pagina 35