Liovo^U, opa. en opoe plus kam in de kist aangetroffen. Er zijn sterke aanwijzingen dat het een voor- of vroegchris telijk graf betreft. Mogelijk hebben we hier dan met een tijdgenoot van de bekende prediker Bonifatius en koning Redbad te maken. Nader onderzoek zal hierover hopelijk uitsluitsel kunnen geven. Nijntje in ut Liwwadders De Liwwadder versie van het voorleeskinder- boek Nijntje werd begin februari gepresen teerd. Anne Feddema schreef de vertaling, die is uitgekomen onder de titel Opa en opoe plus. Het HCL en uitgeverij Bornmeer hebben het initiatief genomen tot deze versie. Er worden dit jaar allerhande activiteiten georganiseerd vanwege 250 jaar (geschreven) Liwwadders. Gelijktijdig met het boek werd ook de nieuwe sticker Sêg ut mar op sien Liwwadders gepre senteerd. Mariëlle Kenemans in historisch kostuum, vorig jaar t'jdens het Weekend van de Leeuwarder Geschiedenis Archeoloog Mariëlle Kenemans vertrekt Mariëlle Kenemans verruilt per april haar functie als senior beleidsmedewerker erfgoed bij de gemeente Leeuwarden voor een nieuwe baan bij ADC ArcheoProjecten. Er wordt van uitgegaan dat snel in de vacature wordt voorzien. Mariëlle is sinds 2008 verbonden aan de gemeente. Eén van haar belangrijkste wapenfeiten is de oprichting van het Arche ologisch Steunpunt in het HCL. Drie tentoonstellingen Onder de titel Must es kieke, Leeuwarden door het schildersoog van Beb Mulder is van eind april tot begin september een expositie te zien met werk van deze Leeuwarder kunstenaar. Overigens is ook nog het hele jaar de expositie Leeuwarden, de mooiste stadsgezichten 1600 tot nu te zien in het HCL. Van begin april tot eind oktober is er in het Pier Pander Museum een expositie gewijd aan koperkunstenaar Dirk van Erp (Leeuwarden 1862 - Fairfax 1933). Van Erp, in 1890 geëmi greerd naar de VS, vergaarde grote naam in de Arts and Crafts Movement. Het aangetroffen boomkistgraf in Grou Foto MUG ingenieursbureau

Historisch Centrum Leeuwarden

Leovardia, 2000-2018 | 2018 | | pagina 37