Grote Kerkstraat, gezien vanaf de hoek van de Be'jerstraat naar het westen. Stadsgezicht, ver vaardigd door Beb Mulder nomen. Voor de 11-stegentocht begin dit jaar waren honderden belangstellenden. Er kon den er uiteindelijk ruim 140 stegenliefheb- bers mee, verdeeld over acht gidsen. Van april tot en met oktober is er elke woensdag een 11- stegentocht en elke vrijdag een Stadhuis-tour: een rondleiding door het stadhuis in combi natie met een korte wandeling. Het HCL or ganiseert dit seizoen ook enkele fietstochten. Begin mei wordt een stadswandelboekje (met fietsroute) over de Tweede Wereldoorlog ge presenteerd. Oproep 'Oorlog in mijn buurt' Stichting In mijn Buurt en Tümba organiseren Oorlog in mijn Buurt Leeuwarden. Daarvoor zijn ze op zoek naar ouderen die hun verhaal over de Tweede Wereldoorlog willen vertellen aan kinderen. Oorlog in mijn Buurt laat leerlingen van basisscholen in gesprek gaan met ouderen die in de jaren 40-45 in hun buurt woonden. Wilt u ook uw verhaal doorvertellen? Neem dan contact op met Tümba (via arnold@tumba.nl). Open Monumentendag De Open Monumentendag op 8 september zal zijn gewijd aan onderwijsgebouwen. De dag valt samen met de grote reünie van de Rijks scholengemeenschap. Er wordt momenteel gewerkt aan een boek over onderwijs en architectuur, met bijzon dere Leeuwarder schoolgebouwen uit heden en verleden. Elfstegentocht, Walk of Fame en Stadhuis-tour Vanaf april biedt het HCL veel meer open en thematische stadswandelingen met een gids aan. Ter gelegenheid van LF2018 is het aanbod flink uitgebreid. Bovendien heeft de VVV haar wandelingen overgedragen aan het HCL. Bijna elke dag kan er worden gewandeld met gids zonder opgave vooraf. De vraag is ook toege- LEEUWRfiDCM Gymnasium

Historisch Centrum Leeuwarden

Leovardia, 2000-2018 | 2018 | | pagina 38