VS PEPERMUNT VS PEPERMUNT! L c ovard Lfu ft 10 heid. Er werkten veel meisjes in de fabriek, van wie de jongsten nog maar veertien jaar waren. Een groot deel kwam uit de buurt van Zwaagwesteinde. Zij arriveerden dan met de zogenaamde klompentrein die stopte in de Willem Lodewijkstraat. Ook stapten ze 's och tends wel uit op het hoofdstation en liepen dan over de Emmakade naar de fabriek. Dat bracht altijd veel levendigheid. De dames wer den luidruchtig begroet of nagefloten door de werknemers die op de kade aan het laden en lossen waren. Huisarts Van der Woude, des tijds woonachtig aan de Emmakade: 'Ik wist altijd precies hoe laat het was als ik in de och tenduren het geklepper van de klompjes van de werknemers over de Friese geeltjes hoorde'. Van zoet naar zuur In 1954 werd de Elfstedentocht gehouden. De directie wilde het personeel om drie uur vrijaf geven opdat ze de finish konden zien. Op een ander moment moest die tijd dan wel worden ingehaald. Een aantal dames - hoofdzakelijk uit de Friese Wouden - vond dat tijdstip veel te laat en verliet al in de middagpauze het be drijf en kwam daarna niet meer terug. Ze wer den daarop op staande voet ontslagen. Lokkertjes Vanaf 1958 is er veel vraag naar personeel. Da gelijks worden advertenties geplaatst en dames geworven met teksten als 'Een transis torradio ligt nu binnen het bereik', of 'Je kan nu sparen voor de uitzet'. In de fabriek worden geen oordopjes gebruikt want er moet natuur- lijk ook geluisterd worden naar de arbeidsvita minen die in de pakafdeling uit de luidspre kers komen. Uit het door huisdrukker Keizer uit de Gys- bert Japicxstraat aangeleverde drukwerk blijkt onder meer dat de fabriek in 1953 tien dagen wegens vakantie gesloten werd en dat op 19 april voor het personeel de jaarlijkse feest avond werd verzorgd. Die bestond uit een to neelvoorstelling in vier bedrijven in de zaal van P. de Jong aan de Lange Marktstraat met 'na afloop een gezellig dansje o.l.v. W. Menso- nides', en 'deuren open om 19.00 uur'. Autodrop, de zoete verleiding Het grote succesnummer van Van Slooten was autodrop. De dropjes zaten in een grote rol, waren apart verpakt in een papiertje en had den de vorm en kleur van een autoband. In de verpakking stond een leerzaam verhaaltje of een vraag gedrukt. 'Wat is de snelste auto ter wereld?' 'Hoe lang is de draagtijd van een oli fant?' De rolletjes waren in winkels verkrijg baar maar ook in automaten die in het hele land op diverse plaatsen aan de muren hin gen. Drop was daardoor dag en nacht bereik baar. Hogere milieueisen Het bedrijf maakte in de jaren tachtig moeilijke jaren door en ondervond dat het steeds lastiger werd om zich in een woonbuurt te handhaven. Er was veel zwaar transport, geluidshinder en stofoverlast. De geur van de fabriek lag boven dien als een zoete deken over de buurt. De mi lieuregels werden strenger en er kwamen protesten uit de buurt tegen het verlenen van een Hinderwetvergunning. Berekeningen wezen uit dat nieuwe investeringen bedrijfs economisch niet meer verantwoord waren. Het bedrijf ori├źnteerde zich op een andere locatie. Aanvankelijk was er een plan waarbij in ruil voor het terrein verplaatsing van VS naar nieuwbouw binnen de stadsgrenzen plaats kon vinden. Op het vrijgekomen terrein zouden zestig woningen gebouwd worden. Wegens geluidshinder van de industrie aan de andere kant van de brug was woningbouw ech ter niet mogelijk. legt Kees Rijvers Hoe komt het, dat Kees Rijvers in elke wedstrijd tot de laatste minuut onvermoeibaar blijft7 Waardoor is hij steeds de meerdere op het veld en waarom verkozen ze juist Kees Rijvers tol voetbal-prof? Kees Rijvers is altijd fit en op gewekt en energiek. Nti heelt hij ronduit willen erkennen dat VS-Pepermunt hem in al z'n wedstrijden verfrist en opwekt! Zuitier als goud.' VAN SLOOTEN-tEEUWARDEN

Historisch Centrum Leeuwarden

Leovardia, 2000-2018 | 2018 | | pagina 12