w 0L L e 0vo-Ti) La, 2S een. Vertrek naar Jirnsum De gemeente kon VS niet binden aan Leeuwar den en dit betekende in 1986 het vertrek van de 'pepermuntsjefabriek' met tachtig werkne mers. Het bedrijf vestigde zich in het gebouw van de ZuivelHandelMaatschappij in Jirnsum. In 1987 werd VS vervolgens overgenomen door Concorp en vond er een grote innovatie plaats van het zieltogende bedrijf. De autodrop kreeg een andere 'carrosserie' en uitstraling. Ze wer den verpakt in zakjes en doosjes en kwamen in meerdere varianten op de markt zoals de 'Frisfruitige Fordjes' en de 'Aardbei Rode Cadil lacs'. Buurt blijft zitten met een rotte kies Omdat de directie en gemeente het niet eens konden worden over de prijs van het complex brak er een periode voor de buurt en de ge meente aan die hoogst onaangenaam was. In 1989 was er al vijf keer binnen een maand Het fabrieksgebouw in 1937 brand geweest en in 1992 legde een brand de leegstaande fabriek dan toch in de as. De ge meente verloor haar geduld en maakte aan stalten zo nodig het fabrieksterrein te onteigenen. Weer gingen de partijen om tafel. Maar nu was de vervuilde grond een struikel blok. Wie zou voor de kosten van sanering op draaien? Men kwam er uiteindelijk uit. De gemeente betaalde de kosten van de grondsa- nering. In december 1994 werd het pand door Van Slooten verkocht voor f 450.000,-. Nieuwe invulling De Condensfabriek paste inmiddels nieuwere technieken toe waardoor het geluid werd gere duceerd. Daardoor werd het toch mogelijk huizen te bouwen. NV Stadsherstel kreeg de opdracht het terrein opnieuw in te richten. Op 28 november 1997 ging de eerste paal in de grond. Er kwamen tien nieuwe koopapparte menten en de jeugd kreeg een speeltuin. In het project werd ook de restauratie meege nomen van drie sterk verwaarloosde, maar mooie traditionele, woningen naast het fa briekscomplex. De nummers 153, 155 en 157 waren de voormalige directeurswoningen van de firma Faber en Zeilinga. Bij de sloop van het bedrijfspand kwam een herinnering aan de oorspronkelijke eigenaren tevoorschijn, een reclame-uiting van de grondleggers van de haardenfabriek Faber en Zeilinga, die zich hier in 1899 had gevestigd. Terug in de gemeente Leeuwarden Waar Van Slooten uit onvrede in 1987 de ge meente Leeuwarden verliet, kwam het bedrijf in 2014 door de gemeentelijke herindeling onder de naam Concorp weer terug in de ge meente. Ter gelegenheid van de Culturele Hoofdstad 2018 is een speciaal dropje op de markt gekomen in de vorm van de Oldehove onder de naam 'Ljouwerter Tuorren'. Daarmee lijkt het zure verleden gewist maar de zoete herinnering op de Emmakade is altijd geble ven. Dit is een voorpublicatie uit het in november te verschijnen boek dat Henk de Vries schrijft over de Emmakade

Historisch Centrum Leeuwarden

Leovardia, 2000-2018 | 2018 | | pagina 13