L C OVUan) La, ft I6 Maastricht, 1929: Annie wint het verspringen tij dens de interland tegen België togen. ,,Toen dacht zij: wanneer ik zo rijd met deze rechte streken, haalt niemand mij in.'' En zo gebeurde het. In de eerste finalerit is haar concurrente Janna van der Meulen uit Grouw haar nog te snel af, in de tweede rit zijn de rol len omgedraaid. In de beslissende derde rit ligt Janna tot tien meter voor de finish op titel- koers. Dan de ontknoping. Fotofinish ,,Annie kwam met haar lange streken al weer aansnellen. De afstand werd zienderogen klei ner. En vlak voor de finish - acht tot tien meter misschien - vloog ze Janna voorbij en won met een verschil van ruim een decime ter." Een fotofinish, zogezegd. ,,En 't aller schoonste was zeker wel dit, dat na de zware strijd Janna direct naar Annie ging en haar fe liciteerde met de zwaar bevochten zege.'' De eerste prijs bedraagt zestig gulden, destijds een vorstelijk bedrag. Maar Annie heeft liever - en krijgt - een gouden medaille met inscrip tie. ,,Slank en atletisch gebouwd, goed getraind, heeft ze zich nu ook de eerste op de schaats getoond'', schrijft de Leeuwarder Courant. In de Friese atletiekwereld is 'Annie' dan al een rij zende ster. Zelf schrijft ze haar schaatspresta- ties vooral toe aan haar atletiektraining. ,,Ik wist ternauwernood dat ik rijden kon'', vertelt ze de journalist als die haar thuis opzoekt. Met de titel in Rijperkerk komt het einde van haar korte schaatsloopbaan al in zicht. Een dag na het behalen van de titel, nieuw jaarsdag 1928, triomfeert ze ook in Akkrum. Het zal haar deugd hebben gedaan zo dicht bij haar eigen Oldeboorn het 'concurrerende' Ak krum én de lokale favoriet Gepke de Jong de loef te kunnen afsteken. In stijl sluit Annie twee dagen later het schaatsseizoen af. Op de stadsgracht bij de Prinsentuin in Leeuwarden is ze opnieuw iedereen te snel af. De eerder genoemde - zilveren - taartschep met twaalf lepeltjes en een schilderij zijn haar deel. Afscheid Op 7 januari 1929 kondigt de Leeuwarder Cou rant haar afscheid aan. „Mejuffrouw Annie Zondervan te Leeuwarden, die verleden jaar de snelste rijdster in Friesland bleek en kortgele den in het huwelijk trad, zal niet meer aan hardrijderijen deelnemen.'' Nog een paar keer dit jaar vermelden de annalen haar naam als schaatser. Ze wordt, onder andere, tweede in Zwolle (nederlaag tegen Janna van der Meu len), raakt in Joure snel uitgeschakeld tijdens het Nederlands kampioenschap en wint in Leeuwarden. Als er in februari 1931 weer ijs ligt en Jor- werd zich opmaakt voor een spannende wed strijd, mist de verslaggever één naam op de deelnemerslijst: Annie de Jong-Zondervan. Maar zou ze misschien toch weer,,Op de desbetreffende vraag kwam resoluut het ant woord: ik kom niet meer op schaatsen. En de toon waarop dit werd meegedeeld liet geen twijfel'', aldus de krant. Op de dag dat Annie - pas 21 jaar - haar af scheid van het ijs aankondigt, moeten haar grootste successen op de atletiekbaan nog komen. Atletiek is in die jaren nog een betrek kelijk nieuwe sport. De wedstrijden spelen zich voornamelijk af op voetbalvelden. Bij de hardloopnummers ontbreekt vaak een baan- indeling en de grasmat (de hedendaagse, veel snellere, ondergrond moet nog worden uitge vonden) is lang niet altijd mooi vlak. Atletiek verenigingen bestaan er amper. Quick is een gymnastiek- én atletiekvereniging. Een zoge heten omni-vereniging, zoals er in die jaren zoveel zijn. De Friesche Athletiekbond (FAB) fungeert als koepelorganisatie, die wedstrijden en kam pioenschappen organiseert. Annie blinkt uit Brussel, 1930: Annie (rechts) klopt wereldrecordhoudster Muriel Cornell-Gunn (tweede van links)

Historisch Centrum Leeuwarden

Leovardia, 2000-2018 | 2018 | | pagina 18