L c 0vo-Ti) La, -V Leiden, 1929. Quick wint voor de tweede keer het Nederlands kampioenschap vier keer honderd meter estafette. Het winnende viertal: Annie de Jong-Zondervan, Dora Donath, Griet Tolsma en Akke Ferwerda (van links naar rechts) op de sprintnummers (honderd meter, hor den), hoogspringen (met en zonder aanloop) en verspringen (met en zonder aanloop). In 1928, 1929 en 1930 rijgt ze de Friese titels aan een. Ze is met afstand Frieslands meest suc cesvolle atlete. Op nationaal niveau legt ze zich - met succes - toe op het verspringen en de tachtig meter horden. Primeur Amsterdam, 11 september 1927, gaat als een memorabele dag voor Quick de boeken in. De dames die op de vier keer honderd meteresta fette uitkomen, winnen de nationale titel. Een primeur voor de club, die zichzelf in één klap verzekerd weet van nationale aandacht. Het succes krijgt een bijzonder vervolg. Nederland organiseert in 1928 de Olympische Spelen. De atletiekwedstrijden zijn in het Olympisch Sta dion in Amsterdam. De bond nodigt de dames van Quick uit in training te gaan voor de Spe len. Deelname lonkt. Een ongekend grote eer, te meer omdat voor het eerst dames op de at- letieknummers mogen starten. Het bestuur van Quick is opgetogen, blijkt uit het jaarverslag over 1927 dat wordt bewaard bij het Historisch Centrum Leeuwarden. Maar er is de voorbije jaren kennelijk ook aanlei ding geweest voor ergernis. ,,Dit succes voor onze dames en voor onze vereeniging in het bijzonder is de oorzaak geweest dat eindelijk de vereeniging Quick ook eens de aandacht heeft getrokken bij de leidende personen in de athletiekwereld.'' De secretaris treedt niet in detail over dit intrigerende 'eindelijk'. Voelt Quick zich achter gesteld en miskend? Maar zijn wens is wél duidelijk. „Hopelijk kan ik het volgend jaar van de verrichtingen van onze dames op de Olympiade spreken.'' Zekerheids halve neemt hij geen voorschot op het ge hoopte succes. ,,Dit zijn natuurlijk slechts droomen welke wij als leden gaarne in vervul ling zouden zien gaan.'' Het is alsof hij in de toekomst heeft kunnen kijken. De Olympische Spelen zijn van 30 juli tot en met 12 augustus 1928. Op de deelnemerslijst ontbreken de namen van de Quick-dames. Op de slotdag van de Spelen doen Annie en haar teamgenoten in Friesland mee aan wedstrij den van de FAB, die het eerste lustrum viert. Annie wint vier onderdelen, de estafetteploeg van Quick wint eveneens. Maar waarom zijn de Spelen aan hun neus voorbij gegaan? Doch ter Attie heeft geen idee. En het jaarverslag van Quick over 1928 biedt evenmin een verklaring. Unfair Wel zijn er bittere woorden van de secretaris: ,,Zeer serieus is onder leiding van onzen di recteur (Jan Dirk de Jong, met wie Annie in '28 trouwde, red.) getraind. Van alle kanten werd volledige medewerking verleend. Een comité om de benoodigde gelden te verzamelen werd opgericht, doch alles vergeefs. Veel wil ik er niet meer van zeggen, doch alleen vanaf deze plaats een woord van protest laten hooren tegen de m.i. unfaire behandeling welke onze dames van de leidende personen in de K.N.A.U. hebben ondervonden." Wat is er ge beurd? Heeft het iets te maken met de erger nis, die al bleek uit het jaarverslag van 1927? Quick spreekt zich niet uit. En de regionale media berichten er niet over. Zij hadden des tijds vooral belangstelling voor de sportuitsla gen en bekommerden zich minder om achterliggende ontwikkelingen. Een verklaring zou kunnen zijn dat geen van de Quick-dames in 1928 snel genoeg is om deel uit te maken van het nationale estafette team. Nederland - met atletes van verschil lende verenigingen - eindigt als vijfde op de Spelen. In de finale lopen zij 49,8 seconde, een tijd waar het Quick-team niet aan kan tippen. Ook de individuele leden van het Huizumer team lopen langzamer dan de leden van het nationale team. Annie, de snelste Huizumer vrouw, wint ditzelfde jaar bij het Fries kampi oenschap de honderd meter in 13,8 seconde. Clubgenote Akke Ferwerda is tweede, in 14.0 seconde. De Nederlandse deelneemster aan de honderd meter op de Olympische Spelen - Nettie Grooss - sprint flink sneller. Zij scoort een nationaal record (13,1 seconde), maar 17

Historisch Centrum Leeuwarden

Leovardia, 2000-2018 | 2018 | | pagina 19