wm 3s? IL \VL - W" Record oëSiëaN ;>£S L C OVUan) La, ft 18 Rijperkerk, 1927: Fries kampioene op de korte- baan, poserend met haar latere echtgenoot Jan Dirk de Jong sneuvelt desondanks roemloos al in de eerste ronde. Het Quick-jaarverslag suggereert dat er andere zaken hebben gespeeld dan deze objec tief meetbare - achterblijvende - sportpresta ties. Maar wat? Het blijft vooralsnog een raadsel. De teleurstelling voor de Quick-dames moet groot zijn geweest. Maar dit weerhoudt hen er niet van in het volgende jaar, 1929, opnieuw puike prestaties op de grasmat te leggen. Voor de tweede keer gaat de nationale estafettetitel naar Huizum. En Annie? In Utrecht vestigt ze het eerste nationaal record op de tachtig meter horden: 13,4 seconde. Het nummer bestaat dan pas twee jaar. Bij diezelfde wedstrijden in Utrecht is ze zelfs nog veel sneller (12,7 se conde), op dat moment een wereldrecord. Maar Annie heeft twee horden omver gelopen en dus geldt de tijd niet als record. In Leiden verovert ze later dit jaar de - allereerste - na tionale hordentitel. Haar eigen record verbe tert ze kort hierop nog twee keer, naar 12,6 seconde. Tot 1933 blijft ze recordhouder. Ook als verspringer blijkt Annie bij de nationale ti telstrijd een topper: tweede, met 5.32 meter. Haar naam is definitief gevestigd. Uitnodi gingen voor internationale wedstrijden vol gen. In Gouda (juli '29) is ze in de ontmoeting met de Duitse dames opnieuw iedereen de baas op de horden. Een maand later troeft ze in Maastricht in de interland tegen België alle verspringsters af en vestigt ze met drie andere dames het eerste nationale record op de vier keer honderd meterestafette. In het Stade du Parc Josaphat te Brussel is Annie de startloop ster in het estafetteteam, dat de Belgische, Franse en Engelse dames klopt. De voorsprong op nummer twee, Engeland, is dertig meter: gigantisch naar hedendaagse maatstaven. Borstlengte In 1930 prolongeert Annie in Amsterdam haar nationale hordentitel. In Brussel levert ze op 10 augustus misschien wel de meest aanspre kende prestatie uit haar hele atletiekcarrière. ,,De verrassing van de dag leverde mw. De Jong-Zondervan, die in prachtigen stijl het nummer hordenloop 80 meter won, voor de wereldrecordhoudster miss Cornell-Gunn en haar landgenote miss Hatt. De tijd van 13 se conden is bepaald goed'', berichten de kran ten. Het verschil bedraagt 'een borstlengte', waarbij de lezer zelf mag bedenken hoe groot de voorsprong dan precies is geweest. Het blad Fen Fryske Groun complimenteert Annie met haar zege. ,,'N kranig stuk werk. Wij Friezen zijn met recht trots op u!'' En de lezer moet vooral niet denken dat de Engelse topper deze wedstrijd misschien niet al te serieus heeft ge nomen. Immers, nog diezelfde dag is Cornell- Gunn de beste op twee andere onderdelen. Ze wint onder andere het verspringen, waar Annie derde wordt. Op het hoogtepunt van haar roem blijkt het einde van haar internationale carrière echter ook nabij. Kort na 'Brussel' reist ze naar Enge land. Maar de reis over zee bekomt haar slecht. Ze moet de wedstrijden aan zich voor bij laten gaan. ,,De zeeziekte werkte nog zo lang na dat zij zich genoopt zag voor de afvaar diging naar Praag (de Derde Wereldspelen voor vrouwen, red.) te bedanken'', schrijft de Leeu warder Courant later. De media treuren: de hordenloop is, samen met het hoogspringen, volgens hen het enige atletiekonderdeel waar Nederland 'een goede kans op de eerste plaats heeft'. Zij kunnen dan niet bevroeden dat Tol- lien Schuurman uit Rottevalle zich tijdens dit evenement zal aandienen als toekomstige we reldtopper. Wagenziek Dochter Attie herkent het reisprobleem van haar moeder: zij is wagenziek. „Wanneer wij met vakantie naar Schiermonnikoog gingen, reisden we met de bus naar de boot in Oost- mahorn. Maar mijn moeder ging niet mee. Die reisde eerst met de trein naar Veenwouden en fietste dan naar de boot.'' De bootreis naar het eiland, hoe kort ook, kostte Annie al moeite genoeg. „Wanneer we in het huisje waren aan gekomen, moest ze eerst een uur op bed lig gen om bij te komen.'' De vraag dringt zich op hoe Annie is gereisd naar de talrijke plaatsen in binnen- en buiten land, waar ze aan wedstrijden heeft deelgeno men. Mogelijk per trein. Attie weet het niet. De atletiekbond meldt in de annalen over 1928: ,,Voor de wedstrijd België - Nederland in Brussel (3 juni, red.) stond ook Annie Zonder- Leeuwarden, 1927: Annie wint op de horden

Historisch Centrum Leeuwarden

Leovardia, 2000-2018 | 2018 | | pagina 20