Geïllustreerde prijscourant als vermakelijk spel voor Frieslands kinderen L C 0V<Hr3 La, ft 22 Christine Sinninghe Damsté-Hopperus Buma In de tweede helft van de negentiende eeuw maakte een groot aantal midden standers reclame door middel van verma kelijke advertenties in de Leeuwarder Courant. De concurrentie was groot en het was dus van belang om op te vallen. Har- tog Hagens, een kleermaker met een eigen modezaak aan Naauw 174, slaagde daarin door een bijzondere prijscourant uit te geven in de vorm van een variant op het ganzenbordspel. In zijn Geïllustreerde prijs courant als vermakelijk spel voor Frieslands kinderen (43,5 x 35 cm) prees hij zijn heren en kinderkleding, dames- en kinderman tels aan. Evenals het ganzenbord is het geïl lustreerde prijscourantspel van Hagens onderverdeeld in vakjes van 1 t/m 63, waar de spelers met een pion overheen lopen. Het spel wordt ge speeld met twee dobbelstenen. Iedere deel nemer legt van te voren een aantal fiches in de pot. De speler wordt beloond met een aan tal fiches wanneer hij op vakjes terecht komt waar de kleding van Hagens wordt aangepre zen. Het tegenovergestelde gebeurt als de speler zich richting de concurrent begeeft of nog erger, de kleding van de concurrent koopt of draagt. Dan moet hij fiches aan de pot of aan zijn medespelers betalen. De win naar komt uiteindelijk terecht op het vakje 63 met een afteelding van Hagens' winkel aan 't Naauw. Nummer 53 op het spel is een vignet met een sierlijk wapen en tekst: 'Bildtsche Kleêrwinkel opgericht in 1875, H. Hagens'. Het vermakelijke spel voor Frieslands kinde ren is een aantal jaren later uitgegeven. De Bildtsche Kleêrwinkel Hartog Hagens werd geboren op 31 juli 1847 in Leeuwarden. Hij leerde het kleermakers vak van zijn vader en opende in 1875 een kle dingmagazijn in Sint Jacobiparochie. Vier jaar later, in 1879, vestigde hij zich in Leeu warden en opende daar zijn Bildtsche Kleêr- winkel in de Grote Kerkstraat. Al spoedig ging Hagens samenwerken met Hartog Rozenberg. Ze waren niet alleen compagnons, maar ook zwagers. Hagens was namelijk getrouwd met Engeltje, de jongere zuster van Rozenberg. Beide waren ambitieus, in juni 1880 werd een tweede vestiging geopend op Nieuwestad 129. Het beheer van twee winkels bleek te veel van het goede, het pand aan de Grote Kerkstraat werd verkocht en de zwagers zwaaiden vervolgens samen de scepter over het pand aan de Nieuwestad. Ze waren trots op hun Bildtsche Kleêrwinkel met een groot aanbod aan stoffen en er kon op korte termijn geleverd worden dankzij snel werkende kleermakers. Begin 1881 werden in een adver tentie tien kleermakers tegelijk gevraagd door Hagens en Rozenberg. Het onderste deel van de prijscourant. Het bovenste deel is afgebeeld op de achterzijde van het om slag van deze Leovardia Vtrklariti,'

Historisch Centrum Leeuwarden

Leovardia, 2000-2018 | 2018 | | pagina 24