VooiiiKipi» Ifcflgï vow do provincie Friesland !!P xai P 174 alleszins bekwame K LEE DE RM A KE RS kunnen direct werk bekomen in den föildtscliü wiuhcl. Aanbieding in persoon. De Bildtsche Kleêrwinkel voor alle standen. voorheen gevestigd te St. Jacobi-Parochieis verplaatst naar leeawar' denCr00te KerkstraatM 46, Lcova'c^tA. i Concurrentie In 1884 beëindigden de compagnons hun sa menwerking. Rozenberg bleef in de winkel aan de Nieuwestad en Hagens opende korte tijd later in het pand Naauw 174 zijn Magazijn van Heeren Kinderkleederen, Dames Kindermantels wederom onder de naam Bildtsche Kleêrwinkel. Er brak een periode aan waarin de beide heren elkaars concurren ten werden met veel gesteggel over wie onder de naam Bildtsche Kleêrwinkel mocht verko pen, Hagens of Rozenberg. Deze laatste werkte inmiddels samen met een nieuwe compagnon, Abraham de Jong. Beide heren adverteerden met hun kledingzaak aan de Nieuwestad als de enige echte Bildtse Kleêr- winkel. Hagens liet op zijn beurt in een ad vertentie weten dat hij in 1875 de oprichter van de Bildtsche Kleêrwinkel was geweest en dat die nu was gevestigd aan Naauw 174. Er waren heel wat advertenties voor nodig om deze verwarring de wereld uit te helpen. Uit de advertenties blijkt ook dat Hagens alle moeite deed om zijn stoffen en kleding op originele wijze aan te prijzen. Dat moest ook wel, want in zijn tijd was er in Leeuwarden een groot aanbod aan kledingwinkels. Be halve zijn concurrent Rozenberg waren er nog de firma Brenninkmeijer, de gebroeders Langemeyer, de gebroeders Voss en niet te vergeten H.D. Mulch in de Toren van Babel. Ook waren er talloze zelfstandig gevestigde kleermakers in de stad, die allemaal met grote regelmaat in de Leeuwarder Courant ad verteerden. Persoonlijke benadering Ondanks de concurrentie deed Hagens goede zaken. Behalve de winkel aan Naauw 174 had hij al enige jaren twee filialen, een Bildtsche Kleêrwinkel in Sneek en nog een in Harlin- gen. Hagens richtte zich in zijn advertenties heel persoonlijk tot zijn potentiële klanten met vriendelijke aanbevelingen en oneliners als: 'Contante betaling is de sleutel der wijs heid!' Ook bood hij zijn klanten leuke atten ties aan. In een advertentie van 12 oktober 1885 liet hij weten dat café- en hotelhouders, herbergiers en de heren van de Herensocië- De ErprtsentantH. HAUEftS 23 Advertentie voor de Bildtse Kleêrwinkel, 1879 Advertentie voor de Bildtse Kleêrwinkel, 1881 Het middendeel van de prijscourant i -V l'-Pjl» 15 HJS-KLp E Pt W IMK

Historisch Centrum Leeuwarden

Leovardia, 2000-2018 | 2018 | | pagina 25