L e 0vo-Ti) Ltfu fl.5,00 terwijl de schaatslieftebber in Am sterdam pas vanaf fl.9,50 een schaatscolbert kon kopen bij Van Gelder. De prijzen van de meeste kledingstukken op het Amsterdamse spel liggen een stuk hoger. Misschien zijn rond 1887 wel meer verma kelijke prijscourantspellen zoals die van Ha- gens en Van Gelder uitgebracht. Door vernieuwde technieken was het niet zo inge wikkeld voor lithografen om een dergelijk spel naar behoefte aan te passen. Hagens' spel werd vervaardigd door de Leeuwarder li thograaf E.H. Janusch en dat van Van Gelder door Faddegon Co. te Amsterdam. Zijn spel wordt in het Stadsarchief Amsterdam be waard. Hebben Hagens en Van Gelder elkaar gekend? De vader van Hagens kwam uit Am sterdam. Beide families waren werkzaam in de textielbranche en hadden een Joodse ach tergrond. Ze behoorden beide tot het Neder lands-Israëlitisch kerkgenootschap. Groote verloting In 1889 wordt de zaak van Rozenberg Co. opgeheven en hoeft Hagens niets meer te vre zen van zijn concurrent. Hagens noemt zich voortaan Marchand Tailleur en blijft door gaan met het plaatsen van verrassende adver- tenties. In september 1889 is er voor zijn klanten een verloting van een pianino met ta- boret. Ook in deze advertentie spreekt hij de lezers weer persoonlijk aan en laat hij op nieuw weten dat hij zijn 'werkers' uit Leeu warden zelf betrekt en niet uit het buitenland of van buiten Friesland. Begin 1892 komt Hagens met een nieuwe stunt. Als het nummer op de kwitantie van de klant overeenkomt met het nummer dat aan het eind van de maand wordt getrokken door de notaris, krijgt de klant het bedrag van aan koop in de Bildtsche Kleêrwinkel volledig te rugbetaald. Deze Groote Verloting vindt zowel in januari als februari plaats. Manifestatie In juli 1894 verplaatst Hagens zijn winkel naar de Voorstreek. Is Hagens zijn carrière aan het aftouwen, of heeft hij te veel concur renten, waardoor hij noodgedwongen moet inkrimpen? Hoewel Hagens zes kinderen heeft, wijst niets erop dat hij een opvolger heeft voor zijn kledingzaak. In november 1895 is de laatste uitverkoop bij De Bildtsche Kleêrwinkel. Enkele maanden daarvoor orga niseerde Hagens een 'manifestatie!' en adver teerde daarvoor zelfs in de Provinciale Overijsselsche en Zwolsche Courant (3 mei 1895) om de bewoners uit Zwolle en omstreken te verleiden een dagje naar Leeuwarden te komen. De krantenadvertenties vertellen niets over het persoonlijke leven van Hartog Hagens, maar wel wordt duidelijk dat hij zich lange tijd wist te onderscheiden van zijn concur renten in Leeuwarden. Hij was een marke tingman avant la lettre. Dat blijkt niet alleen uit de manier waarop hij adverteerde, maar ook uit zijn Geïllustreerde Prijscourant als ver makelijk spel voor Frieslands kinderen. Helaas staat er in geen enkele advertentie iets ver meld over deze prijscourant, waardoor het spel niet op jaar te dateren is. Er wordt in het spel behalve 1875, het oprichtingsjaar van zijn winkel, nog één jaartal genoemd op plaatje 43: lot der concurenten in 1900. Dit is een verwijzing naar de toekomst. Hagens' winkel bestond toen al niet meer. Het spel is en blijft een leuk lokkertje voor de klant: 'Die op 63 komt, heeft het spel gewonnen, doet zijne in- koopen bij H. Hagens in het Naauw 174'. Beter kon de klant zich kennelijk niet wen sen en voor H. Hagens zelf gold natuurlijk ook: hoe meer klanten des te beter! De zuidzijde van het Naauw in 1916. Het tweede pand van rechts, nu Naauw 2, was tot 1894 de Bildtsche Kleerwinkel

Historisch Centrum Leeuwarden

Leovardia, 2000-2018 | 2018 | | pagina 27