Nieuws van Aed Levwerd, HCL en Monumentenzorg Archeologie Dag van de Leeuwarder Archeologie Na succesvolle eerdere edities staat ook dit jaar het HCL en omgeving in het teken van de archeologie. Op zondag 28 oktober vindt daar opnieuw de Dag van de Leeuwarder Archeolo gie plaats met als thema 'middeleeuwen'. Li ving-history speelt wederom een belangrijke rol. Ter plekke worden gerechten bereid en zijn werkzaamheden en situaties uit het dage lijks leven van middeleeuwers te bekijken. Ge- bruiks- en andere voorwerpen zijn te koop in de marktkramen. Er zijn stadswandelingen met gids langs sporen van de middeleeuwen. Leden van de werkgroep archeologie van Aed Levwerd geven rondleidingen in het Archeolo gisch Steunpunt en tonen vondsten die ze hebben gedaan in de Leeuwarder bodem. Be zoekers kunnen eigen vondsten meebrengen en die laten beoordelen door deskundigen. Ook voor kinderen is er van alles te beleven. Stuk van het Jaar Tijdens de Maand van de Geschiedenis in ok tober kan er ook dit jaar weer (via www.stuk- vanhetjaar.nl) worden gestemd op het mooiste of interessantste archiefstuk. Het HCL nomi neert een brief van John Adams (1735-1826), ge zant in Den Haag van de opstandige Engelse koloniën in Amerika (en de tweede president van de Verenigde Staten, 1797-1801). Adams brengt in de brief van 10 mei 1783 zijn dank over aan Wopke Wopkens te Leeuwarden. Nieuwe publicaties Tijdens de voorbereidingsavond van de Open Monumentendag op 5 september werd Leeu warden maakt school. Onderwijsgeschiedenis en scholenbouw in de Friese hoofdstad gepresen teerd. Auteurs zijn onder andere Walter Krom hout en Leo van der Laan. Ruben van Vliet verzorgde het fotomateriaal. Ook HCL en Aed Levwerd leverden bijdragen. In november verschijnt een boek over de Em- makade met als titel Tussen twee bruggen. Au teur Henk de Vries schrijft onder meer over de komst en het verdwijnen van de industrie, op merkelijke (oud)bewoners, bijzondere details van exterieurs en interieurs en de derde brug die er niet kwam. Onderstaande foto komt in het boek Ver van het Front? Friesland en de Friezen in de Eerste Wereldoorlog. Het verschijnt 11 november 2018. Een groot deel van het boek gaat over (inwo ners van) Leeuwarden. Meer informatie en voorintekening via www.uitgeverijlouise.nl. In december verschijnt ook een bronnenuitgave met betrekking tot Leeuwarden in de periode 1914-1918. DNA oudste Leeuwarders Eind vorig jaar is een onderzoek gestart naar de oudste menselijke botten in deze ge meente. Doel is om de herkomst van de eerste vaste bewoners van Leeuwarden en omgeving te traceren via DNA-onderzoek. Bij opgravin gen van de Oldehoveterp en het Oldehoofster- kerkhof, de terp bij Techum en die bij Buma- state zijn skeletresten aangetroffen die een tijdsperiode van de vroege tot late middeleeu wen leken te beslaan. Van nog niet alle indivi duen is de analyse voltooid, maar de eerste resultaten geven een verrassende uitkomst. Een schedel, afkomstig van de Oldehoveterp, blijkt namelijk ouder dan verwacht. In plaats van het begin van de vroege middeleeuwen is Geïnterneerde Britse militairen de Amelandsdwin in Leeuwarden, oktober 1914

Historisch Centrum Leeuwarden

Leovardia, 2000-2018 | 2018 | | pagina 37