A jfe Veel bezoek aan Oldehove en HCL L C oVO-'r^ fa. II 36 y - oV"---■ ff' De oudste schedel. Foto: NAD Nuis Henk Faber de datering eind ie eeuw, begin 2e eeuw na Chr. Dit zou dan mogelijk een van de eerste terpbewoners hier in Leeuwarden geweest kunnen zijn. De resultaten van het onderzoek worden gepresenteerd in Paviljoen Liwwad- ders in de Noorderstadsgracht. Fotoarchief Kuipers naar HCL In augustus werd het fotoarchief van voorma lig gemeentelijk voorlichter Wiebren H. Kui pers (Sneek 1918-Leeuwarden 1988) door zijn zoon Herry Kuipers geschonken aan het HCL. De collectie bestaat uit circa 5000 negatieven (en scans) van foto's van Leeuwarden uit met name de jaren '50 en '60. Aanbieding aquarel Radley-Walters Majoor Sydney. V. Radley-Walters (1920-2015) was commandant van het Canadese legeron derdeel dat als eerste op 15 april 1945 Leeuwar den binnentrok en daarmee de stad bevrijdde. Hij ontving destijds uit dankbaarheid van de bewoners van de Dronrijperstraat en Midlu- merstraat een door Sjoerd Andringa gemaakte aquarel van Canadese tanks in de Fontein straat. De familie Radley-Walters heeft eerder dit jaar het aquarel naar het HCL gestuurd met het verzoek om een passende plek te zoeken. Die plek is inmiddels gevonden in de Aucka- makelder in het stadhuis. Op dinsdag 24 juli was de officiële overdracht van het aquarel door de familie. rt- ■- v'.3 L 'H 3SKÈ~.,,Jr. J Canadese tanks in de Fonteinstraat Aquarel Sjoerd Andringa In juni werd al de 25.000 bezoeker van de Ol- dehove geteld. Het HCL trok tussen januari tot half juni ongeveer 18.000 bezoekers. Vooral de tentoonstelling De mooiste stadsgezichten 1600 tot nu stond in de belangstelling. Pavil joen Liwwadders, de tijdelijke, drijvende expo sitieruimte van het HCL, telde circa 20.000 bezoekers tussen begin april en begin juli. Het aantal via het HCL geregelde stadswandelin gen is in vergelijking met vorig jaar verdrie dubbeld. Fries landbouwmuseum in Leeuwar den Het Fries Landbouwmuseum is sinds 23 juni open voor publiek in het nieuwe gebouw aan de Felling. De monumentale boerderij van ar chitect W.C. de Groot had vroeger als adres Overijsselseweg 16 te Goutum.

Historisch Centrum Leeuwarden

Leovardia, 2000-2018 | 2018 | | pagina 38