Zeven schitterende jaren. 'Annie': vergeten kampioene op het ijs en de atletiekbaan honderd jaar. Bestuur hoopt op vernieuwing en doorstart Geïllustreerde prjscourant als vermakelijk spel voor Frieslands kinderen Salonorkest Sinnema zwjgt na Sweet Memories Weldoeners en armoedzaaiers Gokken voor het goede doel L C 0 tA. Annie de Jong-Zondervan: een sportvrouw zoals Leeuwarden er maar weinig heeft gekend. Een nu vrijwel vergeten schaats- en atletiekkampioene uit de jaren twintig van de vorige eeuw. Als hor denloopster viert ze internationale triomfen. Haalde zij de Olympische Spelen, negentig jaar geleden in Amsterdam? Onze stad heeft altijd een veelzijdig muziekleven gekend. De Gemeentegids Leeuwarden vermeldt vandaag de dag bijna vijftig muziekverenigingen. Het Salonorkest Sinnema was vanaf de oprichting in 1918 een niet weg te denken factor in het ama teur-muziekleven van Leeuwarden. Dit oudste sa lonorkest van Nederland heeft het honderdjarig bestaan op 15 april feestelijk gevierd, zij het met gemengde gevoelens. Was het een afscheidscon cert of is een doorstart mogelijk? In de tweede helft van de negentiende eeuw maakte een groot aantal middenstanders reclame door middel van vermakelijke advertenties in de Leeuwarder Courant. De concurrentie was groot en het was dus van belang om op te vallen. Hartog Hagens, een kleermaker met een eigen modezaak aan 't Naauw, slaagde daarin door een bijzondere prijscourant uit te geven in de vorm van een vari ant op het ganzenbordspel. Suikerwarenbedrijf Van Slooten verspreidde ruim vijftig jaar zijn zoete lucht over de Emmakade en omgeving. Wie kent niet de befaamde autodrop? Hogere milieueisen leidden het vertrek in. Lees verder op pagina 9 Geen volk ter wereld was vrijgeviger dan de Ne derlanders in de zeventiende en achttiende eeuw. Al sinds de late middeleeuwen zorgden lokale, particuliere instellingen voor de sociale zorg, zo ook in Leeuwarden. Lees verder op pagina 26 Postcodeloterij, Vriendenloterij en Bankgirolote rij het is anno 2018 gokken voor de eigen porte monnee en het goede doel. Vijf eeuwen geleden gebeurde al hetzelfde. Loterijen vormden een po pulair volksvermaak. Lees verder op pagina 32

Historisch Centrum Leeuwarden

Leovardia, 2000-2018 | 2018 | | pagina 3