t LcoVord tA.1 De kinderen Koldijk in 1939. Van links naar rechts: Rie, Ina, Jan Dirk, Dirk Foeke en Abe iets over mij gelezen had in de Friese Orgel krant 2009. Hij vermoedde dat ik familie was van de vriend van zijn stiefzus Rie. Dat klopte dus. Dick en zijn vrouw zijn op bezoek ge weest en wij in 2011 bij hen in Hardenberg. Hij heeft mij het een en ander verteld over het tragische leven van zijn vader. Vader Ype werd geboren in 1895 in Oost- hem. In 1918 werd hij onderwijzer in zijn ge boorteplaats. Daar leerde hij een onderwijzeres kennen, Maaike van der Wal, afkomstig uit Oude Bildtzijl. In 1920 huwden ze en vertrokken naar Vreeland waar hij hoofd der school werd. Daar werd in 1921 Abe geboren. Maaike stierf een dag of veertien later in het kraambed. Op 27 december 1923 hertrouwde Ype met schoonzuster Dirkje van der Wal. In 1926 werd een zoon, Jan Dirk, geboren en in 1929 Dirk Foeke (Dick). Dat was in Hoorn waar men inmiddels naartoe verhuisd was. Drie maanden na de geboorte van Dick overleed moeder Dirkje. Ype was toen 34 jaar en we duwnaar met drie jonge kinderen. In 1931 kwam de weduwe Albertje de Jong (1895-1953), die haar dochtertje Rie (1921-1942) bij zich had, in huis. In datzelfde jaar trouwde Ype met Albertje. 'Uit dat huwelijk werd in 1933 nog een meisje (Ina) geboren, zodat het gezin bestond uit een halfbroer, een echte broer, een halfzusje, een stiefzusje en ik', zo vertelde Dick. In 1935 vertrok de familie naar Leeuwarden waar Ype Koldijk hoofd werd van de Willem Lodewijkschool aan de Druifstreek. Rie en haar stiefbroer Abe waren even oud. De jongens gingen naar de chr. hbs en Rie naar de chr. mulo. Abe was een snelle leerling, sloeg twee klassen over, was 16 jaar toen hij eind examen hbs deed en ging vervolgens medicij nen in Groningen studeren. Ook Rie vertrok na haar eindexamen naar Den Haag, waar zij in het Bronovo-ziekenhuis leerling-verpleeg ster werd. Zij had daar familie van moeders kant. Na Den Haag werd ze verpleegster in het Wilhelmina Ziekenhuis in Assen. Daar is ze besmet geraakt en aan een hersenvliesontste king overleden op 21-jarige leeftijd. Het was een schat van een meisje dat een beter lot ver diend had. 'Toen daar nog die ellendige politieke kwestie bij kwam, mijn vader in 1952 overleed en mijn stiefmoeder er een jaar later een eind aan maakte, waren Friesland en Leeuwarden niet erg aantrekkelijk meer', vertelde Dick Koldijk. 'Eén van de redenen dat we later toch weer naar Friesland gingen was het feit dat mijn (echte) broer Jan - hij was neerlandicus - na zijn pensionering, net als mijn oudste broer en ik dat gedaan hadden, wilde promo veren. Hij koos voor een dialect-geografisch en historisch onderzoek naar het Bildts. Toen hij 95% van het werk af had overleed hij plot seling. Omdat het jammer zou zijn dat de studie geheel verloren zou gaan, hebben zijn promotor, prof. Feitsma, prof. van Bree en ik het werk afgemaakt, zodat het in 2005 als studie bij de Fryske Akademy kon verschij nen.' Dr. Dirk Foeke (Dick) Koldijk overleed plot seling in 2012 op 83-jarige leeftijd. Vader Ype ligt begraven in het graf bij zijn stiefdochter Rie. Albertje de Jong ligt iets verder. Dick heeft de twee graven nog laten opknappen. Met 'die ellendige politieke kwestie' wordt bedoeld het NSB-verleden van vader Ype. Ad Fahner, Leeuwarden Escher op visite Documenten over de Leeuwarder jaren van de beroemde kunstenaar Maurits Escher zijn zeldzaam. Bijzonder is daarom een lijst - uit haar familiearchief - met uitnodigingen voor een feestje die ons door Alida Beekhuis werd toegezonden. Het betreft een visite die gehouden zou worden op 24 januari 1903 ten huize van Cornelis Benjamin Menalda en Alida Adriana Holleman aan de Tweebaks- markt 47. Maurits ('Mauk') Escher en zijn vader George Arnold werden ook uitgenodigd, maar 'Maukie' moest uiteindelijk verstek laten gaan. Zijn broer Arnold ging in zijn plaats. De redactie 'U> is~- yf si. -e-T- - 'Jeanne van Sonsbeek George Arnold en Mauk Escher. George en Arnold graag. Maukie niet. Koos en Agathe Roegholt met zeer veel genoegen'

Historisch Centrum Leeuwarden

Leovardia, 2000-2018 | 2018 | | pagina 40