Salonorkest Sinnema zwijgt na honderd jaar Bestuur hoopt op vernieuwing en doorstart L C OVUan) La, ft 2 Paul Bron Onze stad heeft altijd een veelzijdig mu ziekleven gekend. De Gemeentegids Leeuwarden vermeldt vandaag de dag bijna vijftig muziekverenigingen. Onder al deze muzikaliteit bevond zich tot april van dit jaar een bijzonder orkest. Het Salonor kest Sinnema, dat het heeft gepresteerd bijna een hele eeuw te bestaan en dat feit op 15 april jongstleden feestelijk heeft ge vierd, zij het met gemengde gevoelens: het was helaas ook een afscheidsconcert. Het oudste salonorkest van Neder land was vanaf de oprichting een niet weg te denken factor in het amateur-muziekleven van Leeu warden. De herkenbaarheid, de traditie, de kwaliteit en het karakter met een duidelijke sociale en culturele functie bleef in al die jaren behouden. Op 15 december 1918 kwam een aantal muziekdilettanten bij elkaar om de 'Kamermuziekvereeniging' op te richten met een bezetting van strijkers, een trompet, een trombone en een xylofoon. Leendert Sinnema nam de leiding op zich, arrangeerde de mu ziek en was muziekarchivaris. Hij was een liefhebber van lichte muziek en een van de stille krachten die zich een ereplaats heeft verworven in het Leeuwarder muziekleven. Eigenlijk dekte de naam van het orkest niet ge heel de lading. Immers, de bezetting (met bij voorbeeld trompet en xylofoon) was niet gebruikelijk in de kamermuziek; het was in wezen een salonorkest. Mengvorm tussen vereniging en familie Over de eerste jaren is er weinig bekend omdat de notulen tot 1937 helaas verloren zijn ge gaan. We moeten dus terugvallen op wat er in de kranten heeft gestaan. De vereniging repe- teerde aanvankelijk in de toen bekende melk- salon van Frans Kimps aan de Nieuwestad 117, nu Ziengs schoenen. Het orkest kenmerkte zich volgens de spelers om zijn goede sfeer; het waren prettige avonden met Sinnema, die met zijn gemoedelijkheid veel tot de gezellig heid bijdroeg. 'Het was een mengvorm tussen een vereniging en een grote familie en in elke familie is er wel eens wat. Violisten die boos waren omdat ze niet op het eerste plan mogen zitten, musici die de felbegeerde solopartij niet kregen', aldus Siep Postma in de Leeuwar der Courant van 12 december 1993, 'muzikan ten, hè, eigenzinnige lieden, dat heb je overal'. In 1935 werd op initiatief van Sinnema de Friesche Bond van Dilettanten Strijkorkesten opgericht, die van 1935 tot 1939 een aantal con coursen organiseerde. Uit het juryrapport van 1939: 'De Kamermuziekvereeniging uit Leeu warden onder de pittige leiding van den heer L. Sinnema, bracht ten gehore Pique Dame van Suppé, Standchen en de Balletsuite van Popy. De vereeniging beschikt over een volledige salonbezetting en heeft in dit genre een peil bereikt, dat met het beschikbare materiaal hier in Friesland niet gemakkelijk te overtref fen zal zijn.' Maatschappelijk georiënteerd Hoewel niet als bewust beleid, zien we uit de activiteiten en optredens een duidelijke be trokkenheid bij de arbeidersbeweging: de AJC, Volksonderwijs, het NVV (dit vond plaats in de Zalen Schilter in de Breedstraat, het latere Zalen Schaaf), de Leeuwarder Besturenbond, de Friesche Onthouders Zangersbond en de Voor deze groep klonk de 'Last Post' bij het eeuwfeest in mei 2018 Foto: Barbara van Rijn, Blue Foto

Historisch Centrum Leeuwarden

Leovardia, 2000-2018 | 2018 | | pagina 4